Zorgvuldigheid bij graafwerkzaamheden

 |   |  Share: 

Grondboorbedrijf Willems B.V. heeft van zijn opdrachtgever het verzoek gekregen graafwerkzaamheden te verrichten om een mechanische sondering uit te voeren. Tijdens de graafwerkzaamheden raken enkele dataverbindingskabels beschadigd. Willems wordt voor deze schade aansprakelijk gehouden. Na onderzoek blijkt dat de werktuigmachinist niet over de benodigde kabel- en leidinginformatie beschikte toen hij aanving met de werkzaamheden. Er was namelijk geen KLIC-melding gedaan. Er ontstaat discussie tussen de opdrachtgever en Willems: wie had ervoor moeten zorgen dat de benodigde informatie voor aanvang aanwezig was en de KLIC-melding tijdig werd gedaan?

Bij het verrichten van graafwerkzaamheden is de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken, kortweg de WIBON, van belang. Op grond van artikel 2 WIBON dient de grondroerder ervoor te zorgen dat vóór aanvang een graafmelding wordt gedaan, onderzoek naar de precieze ligging van kabels wordt verricht, en dat de kadastrale gegevens tijdens de werkzaamheden voorhanden zijn. De grondroerder is degene onder wiens verantwoordelijkheid of leiding graafwerkzaamheden worden verricht.

De opdrachtgever heeft opdracht gegeven tot het verrichten van de werkzaamheden. Willems verricht de werkzaamheden echter onder eigen verantwoordelijkheid. Willems zal dan ook worden aangemerkt als grondroerder. Dit betekent dat Willems tijdig de KLIC-melding had moeten doen, ofwel tijdig had moeten vergewissen of de KLIC-melding was gedaan door de opdrachtgever.

Omdat Willems geen zorg heeft gedragen voor het doen van de KLIC-melding, is Willems in beginsel aansprakelijk. Daarnaast kan een bestuurlijke boete van duizenden euro’s worden opgelegd. Het is dan ook van groot belang niet aan te vangen met de werkzaamheden alvorens de gegevens uit de KLIC-melding voorhanden zijn. Wijs uw (ingeleend) personeel hier ook op! Verder is het aan te raden om met uw opdrachtgever duidelijke afspraken te maken in uw algemene voorwaarden over het doen van KLIC-meldingen en de gevolgen van het niet voorhanden zijn van de gegevens.

Hulp bij het opstellen van algemene voorwaarden?

Frontyr heeft ruime ervaring in het opstellen van algemene voorwaarden voor grondverzet- en loonbedrijven. Wilt u hulp bij het opstellen van uw algemene voorwaarden, wilt u uw algemene voorwaarden juridisch laten controleren of heeft u een andere juridische vraag? Onze juristen kunnen u hierbij helpen. U kunt contact opnemen via 085-773 26 66 of advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...