Algemene voorwaarden, zijn die van u nutteloos?

 |   |  Share: 

In een eerder blog bericht hebben wij al verteld hoe nuttig algemene voorwaarden zijn. Met een goede set kunt u ervan op aan dat u de handvatten hebt om geschillen of onverwachte situaties het hoofd te bieden. Het alleen hebben van hiervan is echter niet voldoende. Vaak zien wij bij onze klanten dat zij wel algemene voorwaarden hebben maar door één van de onderstaande redenen blijken zij er vervolgens toch niets aan te hebben.

1.       Mijn algemene voorwaarden zijn de afgelopen 5+ jaar niet veranderd.

Uw onderneming en de wetgeving zijn constant in beweging. Uw algemene voorwaarden moeten meebewegen met deze wijzigingen. Stel dat u alleen zaken verkoopt en u gaat nu ook zaken verhuren. Dan moet daar wel rekening mee worden gehouden. Als deze al jaren exact hetzelfde zijn, dan is de kans groot dat deze in een aantal situaties niet bruikbaar zijn.

2.       Ik heb mijn algemene voorwaarde gekopieerd van partij X.

Elke onderneming is uniek. Algemene voorwaarden moeten hier rekening mee houden en zijn dan ook vaak speciaal afgestemd op een onderneming. Gekopieerde/gedownloade versies zijn daarom per definitie minder geschikt voor uw onderneming.  In het ergste geval heeft u er zelfs helemaal niets aan. Denk aan het geval dat de voorwaarden bedoeld zijn voor een leverancier van goederen, terwijl u een dienstverlener bent. Het voorgaande staat nog los van het feit dat u, door het kopiëren hiervan, inbreuk maakt op auteursrechten van een derde.

3.       Ik werk niet met schriftelijke overeenkomsten.

Uw klant moet akkoord gaan met de toepassing van de algemene voorwaarden. Strikt gezien hoeft dit niet schriftelijk. Zonder een schriftelijke bevestiging zal het wel moeilijk zijn om te bewijzen dat deze van toepassing zijn. Is er dus geen schriftelijke overeenkomst waarin het van toepassing zijn verklaard? Dan kunt u bijna nooit beroep doen op de algemene voorwaarden en heeft u er dus niets aan.

4.       Mijn algemene voorwaarden zijn alleen beschikbaar als de klant erom vraagt of op mijn website.

Ze moeten aan de klant ter hand worden gesteld (overhandigd) voor of tijdens het aangaan van de overeenkomst. Dit is ook het geval als de klant hier niet naar vraagt. Doet u dit niet? Dan kunnen de algemene voorwaarden vernietigd worden. U heeft er dan niets meer aan. Geef ze dus altijd mee of stuur deze als PDF bestand op. Zorg daarbij dat de klant schriftelijk akkoord gaat en verklaart dat hij deze heeft ontvangen.

5.       Ik stuur de algemene voorwaarden mee met de factuur.

Dit is te laat. Ze moeten ter hand worden gesteld vóór of tijdens het aangaan van de overeenkomst. Als ze dus pas worden opgestuurd met de factuur, dan kunnen ze ongeldig worden verklaard door de klant.

6.       Ik heb mijn algemene voorwaarden nog nooit (volledig) gelezen.

Het is natuurlijk niet zo gek dat u niet elk detail kent. Daarvoor kunt u ons inschakelen. Maar als u ze nog nooit bekeken heeft, dan weet u dus niet welke mogelijkheden u heeft om problemen en conflicten te voorkomen. Dan kunt u deze oplossingen dus ook niet toepassen.

7.       Mijn algemene voorwaarden zijn letterlijk de ‘kleine letters’.

Algemene voorwaarden worden terecht de kleine lettertjes genoemd. Maak deze letters echter niet te klein. In een aantal uitspraken van de rechter is naar voren gekomen dat als de letters te klein zijn, deze ongeldig worden verklaard.

Herkent u zich in de bovenstaande punten of heeft u vragen?

Twijfelt u over uw algemene voorwaarden of heeft u andere juridische vragen, dan helpen wij u bij Frontyr graag. Wij kunnen uw huidige algemene voorwaarden toetsen en aanpassen. Ook het maken van nieuwe algemene voorwaarden is geen probleem. Neemt gerust contact met ons op via 085 – 773 26 66 of stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...