Wist u dat? Juridische weetjes over Dierenwelzijn en Aansprakelijkheid

 |   |  Share: 

Naast dat de wet voorziet in vele bepalingen ten aanzien van mensen, voorziet de wet ook in enkele bepalingen omtrent dieren. U kunt daarbij denken aan bepalingen betreffende aansprakelijkheid. Wat als uw dier bijvoorbeeld het hek of de kleding van uw buurvrouw beschadigd, wie is er dan aansprakelijk? Maar de wet voorziet ook in een regeling omtrent gezondheid en dierenwelzijn. Via onderstaande ‘Wist u datjes’ zal ik u meenemen in de juridische wereld omtrent dieren.

Wist u dat?

De wet voorziet in een speciale regeling omtrent aansprakelijkheid bij dieren. Volgens de wet is de bezitter van een dier aansprakelijk voor de schade die het dier heeft aangericht. Daar geldt echter wel een uitzondering op. De bezitter is niet altijd aansprakelijk als hij het dier niet in zijn macht had.

De wet voorziet zelfs in een bepaling omtrent aansprakelijkheid bij dieren voor bedrijfsmatig gebruik. In de wet is opgenomen dat indien het dier wordt gebruikt in uitoefening van een bedrijf, niet de bezitter, maar degene die het bedrijf uitoefent aansprakelijk is voor schade. De aansprakelijkheid wordt verschoven van de bezitter naar degene die het bedrijf uitoefent. Zoals bijvoorbeeld het geval is bij maneges.

Wist u dat?

Dieren vroeger volgens de wet werden gezien als zaken. Maar dit per 1 januari 2013 gewijzigd is, omdat dieren levende wezens zijn met gevoel en om die reden niet gezien kunnen worden als zaken.

Wist u dat?

Er bestaat zelfs een wet waarin regels staan die het welzijn en de gezondheid van dieren beschermen. Deze regels zijn opgenomen in de “Wet Dieren”.

In de “Wet Dieren” is bijvoorbeeld bepaald dat u op tijd met het dier naar de dierenarts moet, dat u altijd moet zorgen voor vers drinkwater en dat u problemen zoals bijvoorbeeld hittestress bij uw dieren dient te voorkomen.

 

Heeft u een juridische kwestie omtrent uw dieren? Neem dan contact op met de juristen van Frontyr. Zij zijn te bereiken via 085 773 26 66 of advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...