Wist u dat het deskundigenoordeel van het UWV niet altijd doorslaggevend is?

 |   |  Share: 

In een geschil tussen een werkgever en werknemer met betrekking tot een loonstopzetting, heeft de rechter het deskundigenoordeel van het UWV naast zich neergelegd. De rechter erkent dat een deskundigenoordeel van het UWV richtinggevend is. Het deskundigenoordeel is zodoende niet altijd doorslaggevend. De gehele uitspraak leest u hier.

Een arbeidsongeschikte werknemer dient op advies van de bedrijfsarts twee keer twee uur per week te starten in een re-integratiecentrum, zodat de grenzen van de belastbaarheid in kaart kunnen worden gebracht. Werknemer mag wegens zijn beperkingen niet autorijden en dient daarom gebruik te maken van het openbaar vervoer. Werknemer stelt dat een enkele reis naar het re-integratiecentrum anderhalf uur in beslag neemt, hetgeen naar zijn mening veel te ver is. Er ontstaat hierover discussie met werkgever. Werknemer vraagt hierop een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Het UWV is het eens met het standpunt van werknemer. De enkele reis is te belastend en het werk in het re-integratiecentrum is daarmee niet passend, aldus UWV.

De bedrijfsarts acht de werkzaamheden wel passend. Werkgever besluit daarom, ondanks dat het UWV het met werknemer eens is, toch het loon van werknemer stop te zetten omdat werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie. De discussie duurt maanden voort en er wordt nogmaals een deskundigenoordeel aangevraagd door werknemer. Uiteindelijk belanden partijen bij de rechter.

De rechter stelt vast dat een medische onderbouwing door UWV bij het gegeven deskundigenoordeel ontbreekt. Ook werd vastgesteld dat de reistijd niet anderhalf uur, maar slechts één uur bedraagt. Daarbij heeft werkgever ook meermaals aangeboden om taxivervoer voor werknemer te regelen, waardoor de reistijd slechts 20 minuten zou bedragen. De rechter oordeelt dat werkgever het loon terecht heeft stopgezet en werknemer geen deugdelijke grond had om het werk te weigeren. De uitspraak laat zien dat een deskundigenoordeel van UWV richtinggevend is, maar niet altijd doorslaggevend.

Heeft u advies nodig naar aanleiding van een deskundigenoordeel of heeft u hulp nodig bij een loonstopzetting? De juristen van Frontyr/Onze juristen helpen u graag. U kunt contact opnemen via 085-7732666 of advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...