Wist u dat Frontyr juridische ondersteuning biedt bij het einde van de wachttijd?

 |   |  Share: 

Wanneer uw werknemer bijna 104 weken arbeidsongeschikt is en het einde van de wachttijd nadert, zijn er tal van zaken die uw aandacht behoeven. Zo dient de WIA-aanvraag te worden gedaan en dient de periode na het einde van de wachttijd zo goed mogelijk te worden ingevuld. Blijft uw werknemer in dienst of gaan u en uw werknemer uit elkaar? Wij bieden u zowel ondersteuning bij de aanvraag van de WIA, als bij het invullen van de periode na het einde wachttijd.

De WIA-aanvraag

De WIA-beoordeling is niet alleen voor de werknemer, maar ook voor u als werkgever van groot belang. Heeft u namelijk voldoende gedaan aan de re-integratie, of legt het UWV toch een loonsanctie op, waardoor de loondoorbetalingsperiode wordt verlengd? Hoewel de acties tijdens de wachttijd niet meer kunnen worden teruggedraaid, wilt u de oplegging van een loonsanctie natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen.

Bij een complex dossier, of wanneer u twijfelt aan uw re-integratie inspanningen, kan het zinvol zijn het re-integratiedossier door ons te laten beoordelen. Wanneer wij van mening zijn dat het dossier sanctiegevoelig is, maar een begeleidend schrijven bij het re-integratiedossier het risico daarop kan beperken, is het aan te raden een dergelijk schrijven door ons op te laten stellen. In een begeleidend schrijven wordt op voorhand aan het UWV kenbaar gemaakt waarom de re-integratie zo is gegaan zoals deze is gegaan. Het u de mogelijkheid zaken te belichten die in het reguliere verslag niet voldoende naar voren komen, waardoor een verkeerd beeld zou kunnen worden geschetst.

Na het einde van de wachttijd

Op het moment dat de re-integratie-inspanningen als voldoende worden aangemerkt en er een WIA-beschikking wordt afgegeven door het UWV, doet zich een nieuwe periode aan, namelijk de periode ná het einde van de wachttijd. Kortgezegd kunnen zich twee scenario’s voordoen: (1) de werknemer blijft bij u in dienst, omdat u de werknemer passend werk kunt aanbieden, of (2) het dienstverband wordt beëindigd. Voor beide scenario’s is het van groot belang dat bepaalde zaken juridisch op de juiste wijze worden vastgelegd. Zo bestaat er in het eerste scenario het risico dat – wanneer het dienstverband niet op de juiste wijze wordt voorgezet – u bij hernieuwde uitval opnieuw een loondoorbetalingsverplichting heeft.

Maar ook wanneer u het dienstverband wenst te beëindigen, is het van belang juridische zaken goed te regelen. Vraagt u een ontslagvergunning aan bij het UWV, of sluit u een vaststellingsovereenkomst met de werknemer? In het laatste geval is het zeer aan te raden deze overeenkomst op te laten stellen, en de transitievergoeding te laten berekenen door een jurist.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het opstellen van een begeleidend schrijven bij de WIA-aanvraag, of wilt u advies over de periode na het einde wachttijd? Wij komen graag met u in contact via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl. Of laat uw gegevens achter op onze contactpagina.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...