Wist u dat: Frontyr een onafhankelijke poortwachterstoets 1e ziektejaar aanbiedt?

 |   |  Share: 

Het is belangrijk dat u uw arbeidsongeschikte werknemers op de juiste wijze begeleidt in hun re-integratie. De Werkwijzer Poortwachter van het UWV biedt daarvoor specifieke richtlijnen. Het volgen van deze richtlijnen kan voorkomen dat het UWV u aan het einde van de wachttijd een loonsanctie oplegt, omdat u als werkgever niet voldoende zou hebben gedaan aan de re-integratie.

Omdat elke situatie anders is, kan het voor u als werkgever lastig zijn om te beoordelen hoe u ervoor staat. Doet u genoeg aan de re-integratie, of laat u ergens nog steken vallen? Om grip te krijgen op uw verzuimdossier is het aan te bevelen om rond het eerste ziektejaar een onafhankelijke poortwachterstoets uit te laten voeren door Frontyr. Met deze toets worden uw re-integratie-inspanningen gecontroleerd.

De periode rond het eerste ziektejaar wordt gezien als een belangrijk kantelpunt in de re-integratie. Juist daarom is het van groot belang om de toets al rond het eerste ziektejaar uit te laten voeren. Mogelijke tekortkomingen kunnen dan namelijk op tijd worden gesignaleerd, waardoor u deze nog kunt proberen te herstellen en Frontyr u kunt adviseren over de te nemen vervolgstappen. Laat u de toets op een later moment verrichten, dan kan het zijn dat herstel niet meer mogelijk is.

Wilt u een toets laten verrichten, of heeft u vragen over de dienstverlening van Frontyr? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de juristen via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...