Wist u dat de wettelijke betalingstermijn voor grote ondernemers onlangs is verkort naar 30 dagen?

 |   |  Share: 

Per 1 juli 2022 moeten grote bedrijven de rekeningen van mkb’ers eerder betalen. Vanaf deze datum is de maximale wettelijke betaaltermijn namelijk verkort van 60 naar 30 dagen. De verkorte betalingstermijn ziet alleen op de situatie dat een grote onderneming handelt als afnemer en de mkb’er als leverancier (en schuldeiser) van de grote onderneming.

De verkorting van de betaaltermijn is voor nieuwe overeenkomsten die zijn gesloten op, of na 1 juli 2022 direct van toepassing. Voor overeenkomsten die zijn gesloten voor 1 juli 2022 geldt een overgangstermijn van een jaar. Dat betekent dat bestaande overeenkomsten dus niet direct hoeven te worden aangepast. Afspraken over betalingstermijnen langer dan 30 dagen, opgenomen in een overeenkomst die is gesloten vóór 1 juli 2022, zijn dus geldig tot 1 juli 2023.

Bent u mkb’er en sluit u wel eens overeenkomsten met grote ondernemingen? Let er dan bij het sluiten van een nieuwe overeenkomst op dat de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen niet wordt overschreden. Is in de overeenkomst een langere betalingstermijn opgenomen? Dan is deze bepaling nietig, en geldt er automatisch een betalingstermijn van 30 dagen. Let op: voor overeenkomsten die zijn gesloten vóór 1 juli 2022 geldt dit pas per 1 juli 2023. Betaalt de grote onderneming niet binnen de betalingstermijn, dan kunt u de wettelijke handelsrente, dan wel de overeengekomen contractuele rente, vorderen over de periode dat de grote onderneming te laat is met betalen.

Heeft u vragen over de verkorte betalingstermijn?
De juristen van Frontyr beantwoorden deze graag voor u. Ook wanneer u hulp nodig heeft bij het innen van onbetaalde facturen, kunt u terecht bij Frontyr voor het opstarten van een incassoprocedure.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...