Wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet

 |   |  Share: 

Eind januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet aangenomen. De wet zal per 1 juli 2017 ingaan. De wijzigingen zijn vooral gericht op preventie: de regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Hierbij krijgt de bedrijfsarts een belangrijke rol toebedeeld.

Om die reden zijn in de vernieuwde wet specifieke rechten dan wel verplichtingen opgenomen, die onder meer een bijdrage leveren aan de goede beroepsuitoefening van de bedrijfsarts. Een greep uit de wijzigingen per 1 juli 2017:

  • de verplichting van werkgever om de bedrijfsarts vrije toegang tot de werkvloer te verschaffen en het recht van werknemer op directe toegang tot een bedrijfsarts door middel van een open spreekuur (ook als hij nog niet verzuimd heeft).
  • het recht van werknemer, tenzij zwaarwegende argumenten zich hiertegen verzetten, om een oordeel van de bedrijfsarts te laten voorzien van een second opinion door een andere bedrijfsarts. In principe honoreert de bedrijfsarts het verzoek van een werknemer tot een second opinion.
  • de verplichting van de bedrijfsarts om een klachtenprocedure te hebben, zodat u, uw werknemers of andere belanghebbenden een klacht in kunnen dienen tegen de handelwijze van de bedrijfsarts.
  • de verduidelijking dat de bedrijfsarts bij de verzuimbegeleiding een adviserende rol heeft voor zowel u als uw werknemer. U blijft verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van uw werknemers.
  • het versterken van de positie van de preventiemedewerker. De preventiemedewerker krijgt een recht op overleg met arbodienst en bedrijfsarts. Daarbij krijgt de ondernemingsraad instemmingsrecht over wie de rol van preventiemedewerker op zich gaat nemen.
  • meer handhaving op de naleving van de arboregelgeving door de Inspectie SZW (bijvoorbeeld naleving van het opstellen van het basiscontract).

Een aantal van de bovenstaande punten dient u vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst met de arbodienst of bedrijfsarts. Dit wordt ook wel het ‘basiscontract’ genoemd. Dit ‘basiscontract’ bevat de minimale voorwaarden voor arbodienstverlening. Heeft u vragen naar aanleiding van de bovenstaande wijzigingen of bent u benieuwd naar wat er nog meer wijzigt in de Arbowet? Neem contact op met de juristen van Frontyr!Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...