Wetsvoorstel: oordeel bedrijfsarts voortaan leidend!

 |   |  Share: 

Op 1 oktober 2020 is door minister Koolmees een wetsvoorstel ingediend. Het wetsvoorstel houdt in dat vanaf 1 september 2021 het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt. Indien het UWV het re-integratieverslag toetst, kan verschil van inzicht tussen de verzekeringsarts en bedrijfsarts dan niet meer leiden tot een verlenging van de loondoorbetalingsplicht, oftewel een loonsanctie.

Loonsanctie

U bent verplicht zich tijdens de re-integratie van uw werknemer door deskundigen te laten bijstaan, waaronder een bedrijfsarts. De bedrijfsarts geeft een oordeel over de medische situatie van de werknemer en geeft aan wat de daarbij passende re-integratiemogelijkheden zijn. U heeft geen recht op (inzage van) de medische gegevens. Ondanks dat u de bedrijfsarts inhoudelijk, ook door gebrek aan kennis, niet kunt controleren, kunt u toch een loonsanctie krijgen als de verzekeringsarts van het UWV het achteraf niet eens is met het oordeel of de begeleiding van de bedrijfsarts. De verzekeringsarts kan bijvoorbeeld tot het oordeel komen dat de werknemer meer uren kon werken dan de bedrijfsarts heeft aangegeven.

Wetsvoorstel

Het doel van het wetsvoorstel is dat vanaf 1 september 2021 het advies van de bedrijfsarts leidend is bij het toetsen van de re-integratie-inspanningen. Er vindt geen medische, maar alleen een arbeidsdeskundige toets plaats aan het einde van de wachttijd. Middels het wetsvoorstel wordt tegemoet gekomen aan vooral kleine ondernemers. Zij hebben minder ervaring met langdurig arbeidsongeschikte werknemers, hebben behoefte om ontzorgd te worden en willen kunnen vertrouwen op het oordeel van deskundigen.

Een loonsanctie is een zware financiële maatregel. Wij kunnen u tijdens het re-integratietraject juridisch bijstaan om er samen voor te zorgen dat u de kans hierop zoveel mogelijk beperkt. Ook kunnen wij bezwaar maken, indien u al een loonsanctiebeschikking heeft ontvangen. Neem contact met ons op via advies@frontyr.nl of 085 – 773 26 66. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de status van het wetsvoorstel.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...