Wet Invoering Extra Geboorteverlof

 |   |  Share: 

Op 19 februari 2018 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het conceptwetsvoorstel “Wet Invoering Extra Geboorteverlof” (WIEG) gepresenteerd. Dit brengt met zich mee dat een aantal van uw werknemers bij de geboorte of adoptie van een kind wellicht in de toekomst recht heeft op extra verlofdagen. In het onderstaande bericht wordt besproken wat het conceptwetsvoorstel WIEG voor u betekent.

Huidige verlofregelingen

Momenteel heeft de werknemer van wie de partner is bevallen, recht op twee dagen kraamverlof met behoud van loon en aanvullend drie dagen ouderschapsverlof zonder behoud van loon. De werknemer die een kind heeft geadopteerd of de pleegzorg van een kind op zich heeft genomen, heeft recht op vier weken adoptie-/pleegzorgverlof zonder behoud van loon. Gedurende die vier weken kan de werknemer aanspraak maken op een uitkering van het UWV ter hoogte van 100 procent van het dagloon.

Concept kraam- & geboorteverlof

In het conceptwetsvoorstel WIEG is bepaald dat het aantal kraamverlofdagen met behoud van loon, voor een werknemer van wie de partner is bevallen, vanaf volgend jaar wordt uitgebreid van twee dagen naar een volledige werkweek. Dit betekent dat de werknemer recht heeft op extra verlofdagen waarover het loon wordt doorbetaald. De lasten daarvan zijn voor u, als werkgever. Daarnaast kan de werknemer vanaf 2020, gespreid of aaneengesloten, vijf weken geboorteverlof opnemen zonder behoud van loon. De werknemer ontvangt gedurende die vijf weken een uitkering van het UWV ter hoogte van 70 procent van het dagloon en kan dit verlof tot een halfjaar na de geboorte opnemen. Voor u betekent dit dat u gedurende die periode een arbeidskracht minder ter beschikking heeft.

Concept adoptie- & pleegzorgverlof

De werknemer die een kind heeft geadopteerd of de pleegzorg van een kind op zich heeft genomen, kan vanaf volgend jaar, zonder behoud van loon, genieten van zes in plaats van vier weken adoptie-/pleegzorgverlof. Als hoofdregel geldt dat het verlof aaneengesloten kan worden genoten vanaf vier weken voorafgaand aan het moment dat het kind feitelijk in het gezin is opgenomen tot 22 weken erna. Het verlof kan echter, als u als werkgever daartegen geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft, gespreid worden opgenomen. Net als in de huidige situatie, ontvangt de werknemer gedurende het verlof een uitkering van het UWV ter hoogte van 100 procent van het dagloon. Deze kosten komen dus niet ten laste van u, als werkgever.

Aangezien het gaat om een conceptwetsvoorstel, is het niet met zekerheid te zeggen of het voorstel in deze vorm wordt goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Indien er meer bekend wordt gemaakt omtrent dit onderwerp, zal Frontyr u daarover informeren!

 

 Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...