Werknemers en sociale media

 |   |  Share: 

De sociale media platformen Twitter, Facebook en LinkedIn zijn u vast bekend. Nederlanders zijn gemiddeld veel uren actief op sociale mediakanalen waarbij hun dagelijks leven wordt omschreven of hun meningen worden geuit. Deze uitingen kunnen negatieve gevolgen met zich brengen. Het aantal mensen dat ontslagen wordt na een negatieve uiting op sociale media neemt dan ook toe.

Stel, een werknemer meldt zich bij haar werkgever omdat zij de griep heeft. Echter, diezelfde dag ziet de werkgever een foto op Facebook verschijnen waaruit blijkt dat zij met haar vriendinnen op een festival staat. Te denken is verder aan ontevreden werknemers die stoom afblazen via hun Twitteraccount en zich negatief over de werkgever uiten. Dit zijn enkele voorbeelden welke zich voor kunnen doen bij het gebruik van sociale media door uw werknemers. Tot hoever mag een werknemer gaan op het gebied van sociale media?

Een werknemer komt een zekere vrijheid van meningsuiting toe. Deze vrijheid van meningsuiting is niet onbegrensd. Indien een werknemer zich beledigend uit tegenover de werkgever, kan dit, in het ergste geval, leiden tot een ontslag op staande voet. Dit geldt ook indien de werknemer onacceptabele uitspraken doet over andere culturen, religies en waarden. Aangezien een werknemer aan u verbonden is, kunt u hier schade van ondervinden.

Het is lastig een duidelijke grens aan te geven. Dit zal per situatie moeten worden beoordeeld. U kunt uw werknemer wel wijzen op acceptabel gedrag op sociale media. Om te voorkomen dat er negatieve uitlatingen worden gedaan via sociale media of dat er vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt, is het dan van belang dat de werkgever aan zijn werknemers duidelijk maakt wat wel of niet toelaatbaar is. U kunt dit doen door een gedragscode op te stellen. Daarmee kan het personeel worden geïnformeerd over de regels voor het gebruik van sociale media in relatie tot de werkgever. Eventuele sancties op de overtreding van deze regels kunnen ook in de gedragscode worden opgenomen.

Daarnaast heeft u als werkgever een sterkere positie bij een mogelijk rechtszaak omtrent ongeoorloofde uitingen op sociale media indien een gedragscode aanwezig is. Daarmee kan namelijk worden aangetoond dat de werknemer bekend was met gevolgen en regels van het gebruik van sociale media.

Mocht u op dit moment in een soortgelijke situatie verkeren, dan kunnen de juristen van Frontyr bepalen of inderdaad sprake is van ongeoorloofd gedrag op sociale media. Daarnaast kunnen de juristen van Frontyr u helpen bij het opstellen van een gedragscode omtrent het gebruik van sociale media.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...