Werknemers controleren op vaccinatiebewijzen, mag dat?

 |   |  Share: 

Eerder schreven wij al over de mogelijkheden omtrent het informeren naar de vaccinatiestatus van uw werknemers. Nu doet zich de vraag voor of u van uw werknemers mag vragen dat zij hun coronavaccinatiebewijs tonen, bijvoorbeeld voor toegang tot de werkplek. In onderstaande blog vertellen wij u hier meer over.

Mag u als werkgever verzoeken om een vaccinatiebewijs, zoals de CoronaCheck-app? Kortweg: nee. In de relevante wetgeving is expliciet bepaald dat werknemers zijn uitgesloten van de verplichting om hun vaccinatiebewijs te tonen aan hun werkgever. Voorlopig heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) daarentegen laten weten niet op te treden tegen bedrijven die wél een vaccinatiebewijs eisen van werknemers die bijvoorbeeld op kantoor willen werken.

Volgens de reactie van staatssecretaris Wiersma van SZW van 1 oktober jl. beschouwt het ministerie de kwestie zelfs als het onderzoeken waard. Zo geeft hij aan dat op dit moment het kabinet juist verkent of er mogelijkheden zijn om de uitsluiting van werknemers onder voorwaarden te schrappen, waarmee de optie om vaccinatiebewijzen van werknemers te controleren wellicht realiteit zal worden. Minister De Jonge heeft daarnaast recent aangegeven dat het een realistische vraag van werkgevers is. De insteek van het kabinet is dus om liever meer mogelijk te maken voor u als werkgever, dan om boetes uit te delen.

In november worden verdere ontwikkelingen verwacht omtrent mogelijke aanpassingen in de wetgeving. Indien zich onverwachte ontwikkelingen voordoen, zullen wij u hier uiteraard over informeren. Heeft u desondanks vragen over de controle van werknemers of over de ontwikkelingen hieromtrent? Neem dan contact op met een van onze juristen via 085 – 773 26 66 of via advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...