Werkgeversaansprakelijkheid bij thuiswerken

 |   |  Share: 

Thuiswerken is populairder dan ooit. Ondernemers hebben hierdoor steeds meer vragen over de zorgplicht ten aanzien van hun thuiswerkende werknemers. Op de thuiswerkplek is vanzelfsprekend minder zicht dan op de ‘traditionele werkplaats’, zoals het kantoor of de bouwplaats, het geval is. Hierdoor kan het voor de ondernemer lastiger zijn om de veiligheid van de werknemer te waarborgen. In deze blog staat de werkgeversaansprakelijkheid bij thuiswerken centraal.

De werkgever is op grond van de wet verplicht om zorg te dragen voor de veiligheid van zijn werknemers. De werkgever is aansprakelijk voor de schade die zijn werknemer in de uitoefening van de werkzaamheden lijdt, indien hij tekort is geschoten in zijn zorgplicht. De werkgever moet bij het uitoefenen van de zorgplicht zover gaan als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De zorgplicht heeft ook betrekking op thuiswerkende werknemers. Dit betekent dat een werkgever ook aanwijzingen moet verstrekken aan de thuiswerkende werknemer om zo te voorkomen dat die werknemer schade lijdt. Daarnaast is de werkgever verplicht om te controleren of de aanwijzingen zijn opgevolgd. Een voorbeeld van een aanwijzing in dit kader is het op de juiste manier instellen van de bureaustoel en het bureau om de kans te verkleinen dat de werknemer rug- en nekklachten krijgt.

Verlicht arbo-regime
Onderdeel van de zorgplicht van de werkgever is het naleven van de geschreven normen zoals de Arbowet. Voor thuiswerken geldt een ‘verlicht arbo-regime’. Zo zijn bijvoorbeeld niet alle bepalingen uit het Arbobesluit van toepassing. Denk hierbij aan verplichtingen op het gebied van vluchtwegen, explosie- en brandgevaar en de grootte van werkruimtes. Wat verder van de werkgever in redelijkheid verwacht mag worden betreffende de mate waarin hij zijn zorgplicht uitoefent, hangt af van de omstandigheden van het geval. Het is in ieder geval aan te raden om een thuiswerkbeleid op te stellen en door de thuiswerkende werknemer te laten ondertekenen.

Recht op privacy
Tegenover de plicht van de werkgever om de thuiswerkplek van de werknemer te controleren als onderdeel van de zorgplicht, staat het recht op privacy van de werknemer (art. 8 EVRM en 10 Gw). Een werknemer kan het vervelend vinden als de werkgever ziet hoe de thuiswerkplek eruit ziet. Hier ontstaat een spanningsveld tussen de zorgplicht van de werkgever aan de ene kant en het recht op privacy van de werknemer aan de andere kant. Controle van de werkplek kan plaatsvinden door bij de werknemer langs te gaan, maar ook door bijvoorbeeld te videobellen, foto’s van de werkplek op te vragen of de werknemer periodiek een checklist in te laten vullen over de werkplek. Het laatste voorbeeld is de minst ingrijpende manier van toezicht houden op een veilige werkomgeving, waarbij de privacy van de werknemer niet wordt geschaad.

Thuiswerkbeleid
Om het risico op werkgeversaansprakelijkheid te minimaliseren, is het advies om een thuiswerkbeleid te hanteren. De juristen van Frontyr helpen u hier graag mee verder. Wij kunnen u adviseren, maar ook een thuiswerkbeleid opstellen of controleren. Neem contact met ons op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...