Blog

Juridische actualiteiten

← Terug

Werkgeversaansprakelijkheid bij thuiswerken deel 2

07 februari 2024

In de vorige blog over werkgeversaansprakelijkheid bij thuiswerken (van 17 augustus 2023) ging het met name over de zorgplicht van de werkgever ten aanzien van thuiswerkende werknemers en het recht op privacy van die thuiswerkende werknemers. Deze blog gaat verder in op de situatie waarin de werknemer niet meewerkt aan de controle van de thuiswerkplek en vervolgens uitvalt door klachten die mogelijk het gevolg zijn van het thuiswerken.

De werkgever is verplicht om toe te zien of de werknemer zijn aanwijzingen met betrekking tot het thuiswerken opvolgt. Een voorbeeld van een aanwijzing in dit kader is het op de juiste manier instellen van de bureaustoel en het bureau om de kans te verkleinen dat de werknemer rug- en nekklachten krijgt. De werkgever kan de controle op verschillende manieren uitvoeren. Controle van de thuiswerkplek kan plaatsvinden door bij de werknemer langs te gaan, maar ook door bijvoorbeeld te videobellen, foto’s van de werkplek op te vragen of de werknemer periodiek een checklist in te laten vullen over de werkplek. Daarnaast zou een arbeidsdeskundige, in opdracht van de werkgever, de thuiswerkplek van de werknemer kunnen controleren.

Weigering van de controle
Een werknemer kan tegen de controle van de thuiswerkplek bezwaar hebben en zich bijvoorbeeld beroepen op het recht op privacy (art. 8 EVRM en 10 GW). De manier waarop de werkgever de controle wilt uitvoeren speelt hier een belangrijke rol. Hoe minder ingrijpend het middel is om de thuiswerkplek te controleren, hoe kleiner de kans wordt dat de werknemer een geslaagd beroep kan doen op het recht op privacy.

Weigerende werknemer raakt arbeidsongeschikt
De situatie kan zich voordoen dat de werknemer de controle van de werkplek weigert en vervolgens uitvalt door klachten die mogelijk zijn terug te voeren tot de thuiswerkplek. Om het risico te beperken dat u, als werkgever, aansprakelijk wordt gesteld in bovenstaand scenario, is het advies om duidelijke afspraken te maken met de thuiswerkende werknemer over de controle van de werkplek en hier beleid over op te stellen binnen het bedrijf. Daarnaast dient u de controle van de thuiswerkplek in ieder geval structureel aan te bieden en te blijven informeren naar de (inrichting van) de thuiswerkplek van de werknemer. Deze aanpak zorgt voor de grootste kans om werkgeversaansprakelijkheid te voorkomen.  

De werkgever is in beginsel niet aansprakelijk indien de structureel thuiswerkende werknemer zijn werkgever niet toelaat de werkplek te controleren op veiligheid en vervolgens uitvalt door klachten die mogelijk zijn terug te voeren tot de thuiswerkplek indien een passende vorm van controle is voorgesteld en het doel van de controle is toegelicht. Het is dus belangrijk om uit te leggen waarom de thuiswerkplek wordt gecontroleerd en een passende vorm van controle aan te bieden. Door deze zaken in een thuiswerkbeleid op te nemen, is het voor de werknemer duidelijk wat zijn of haar rechten en plichten zijn op dit gebied.

Thuiswerkbeleid
Om het risico op werkgeversaansprakelijkheid te minimaliseren, is het advies om een thuiswerkbeleid te hanteren. De juristen van Frontyr helpen u hier graag mee verder. Wij kunnen u adviseren, maar ook een thuiswerkbeleid opstellen of controleren. Neem contact met ons op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.