Werkgevers, let op! Aanscherping Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) heeft gevolgen voor aanvullende WIA-verzekeringen

 |   |  Share: 

Per 1 januari 2017 is de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) aangescherpt. Dit heeft gevolgen voor eventuele inhoudingen op het (minimum)loon van werknemers in verband met aanvullende WIA-verzekeringen.

Inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon zijn op basis van de WAS niet meer toegestaan, tenzij er een (verplichte) wettelijke grondslag is voor de inhouding of verrekening, zoals bijvoorbeeld belasting, loonheffing en pensioenpremie.

Voor aanvullende WIA-verzekeringen geldt geen wettelijke verplichting. De bedragen die werkgevers hiervoor aan hun werknemers doorbelasten mogen dan ook niet worden ingehouden, wanneer door de inhouding minder dan het minimumloon wordt uitbetaald. Het is wel nog ‘gewoon’ mogelijk aanvullende WIA-verzekeringen in te houden boven het minimumloon.

De Inspectie SZW controleert of werkgevers het voorgaande naleven. Wanneer sprake is van onderbetaling in de zin van de Wet Aanpak Schijnconstructies, kan de Inspectie een bestuurlijke boete opleggen en kunnen werknemers achterstallig loon opeisen bij hun werkgever. De Inspectie kan ook een dwangsom opleggen, teneinde betaling van het achterstallige loon tot minimumloonniveau af te dwingen. Daarnaast maakt de Inspectie SZW openbaar welke bedrijven zijn gecontroleerd, ongeacht of deze bedrijven de regels ontduiken of naleven.

Belast u de premie voor aanvullende WIA-verzekeringen door aan uw werknemers en heeft u vragen naar aanleiding van dit blogbericht of bent u benieuwd welke eisen de Wet Aanpak Schijnconstructies stelt aan inhouding op het loon? Neem dan vrijblijvend contact op met de juristen van FrontyrHeeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...