Wat moet u weten over de NOW 3?

 |   |  Share: 

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) wordt per 1 oktober 2020 met drie tijdvakken van drie maanden verlengd. Middels de NOW 3 wordt de tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling in stappen afgebouwd. De regeling zorgt er daarnaast ook voor dat er voor werkgevers ruimte komt om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen als gevolg van NOW 3 voor u opgesomd.

De belangrijkste wijzigingen op een rij

 • NOW 3 geldt tot 1 juli 2021. De NOW-regeling wordt verlengd met drie keer drie tijdvakken. De tijdvakken zijn als volgt ingedeeld:
  • Tijdvak 1: 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.
  • Tijdvak 2: 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021.
  • Tijdvak 3: 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.
 • Met ingang van het tweede tijdvak (1 januari 2021) gaat het minimale omzetverlies, om aanspraak te kunnen maken op de tegemoetkoming, omhoog van 20% naar 30%.
 • De tegemoetkomingsvergoeding wordt over een periode van 9 maanden als volgt geleidelijk afgebouwd:
  • Tijdvak 1: maximaal vergoedingspercentage 80%.
  • Tijdvak 2: maximaal vergoedingspercentage 70%.
  • Tijdvak 3: maximaal vergoedingspercentage 60%.
 • Aan werkgevers met langdurig omzetverlies wordt de ruimte geboden om een deel van de loonsom te laten dalen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten. De (vrijwillige) daling van de loonsom kan bijvoorbeeld tot stand komen door een natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door werknemers om een vrijwillig loonoffer te vragen. Het vrijstellingspercentage is het percentage van de totale loonsom dat de werkgever kan laten dalen zonder gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming. De percentages voor de verschillende tijdvakken zijn als volgt:
  • Tijdvak 1: vrijstellingspercentage 10%.
  • Tijdvak 2: vrijstellingspercentage 15%.
  • Tijdvak 3: vrijstellingspercentage 20%.
 • De korting die wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag, zoals van toepassing bij de NOW 2, wordt losgelaten bij NOW 3.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in tijdvak 1 en 2 gelijk zijn aan de NOW 1 en 2, namelijk maximaal twee keer het dagloon per maand (€ 9.538,- bruto). In tijdvak 3 zal dit worden verlaagd naar maximaal één keer het dagloon per maand (€ 4.769,- bruto).

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak voor NOW 3 per 16 november 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december).

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van de NOW of nog vragen daarover? Neemt u dan contact op via telefoonnummer 085-773 26 66 of mail naar advies@frontyr.nl. De juristen van Frontyr staan ook tijdens de coronacrisis graag voor u klaar.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...