Vraag vóór 1 oktober 2020 compensatie aan voor de door u betaalde transitievergoeding!

 |   |  Share: 

Indien u na 1 juli 2015 een werknemer heeft ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (van ten minste 104 weken) en de werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt, dan kunt u bij het UWV een compensatie aanvragen voor de door u betaalde transitievergoeding. De aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 april 2020.

Aanvraagtermijn
Voordat u de aanvraag indient, dient u de volledige transitievergoeding aan de werknemer te hebben betaald. Heeft u de transitievergoeding voor 1 april 2020 betaald? Dan moet u vóór 1 oktober 2020 de aanvraag voor de compensatie van de transitievergoeding indienen. Voor een transitievergoeding die betaald wordt na 1 april 2020, geldt dat compensatie binnen zes maanden na betaling aangevraagd moet worden.

Maximale hoogte van de compensatie
Ieder jaar wordt voor de compensatie van de transitievergoeding een wettelijk maximumbedrag bepaald. De compensatie kan alleen hoger zijn dan dit maximumbedrag, indien het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag.

De compensatie is daarnaast niet hoger dan de transitievergoeding die is opgebouwd vanaf de datum dat de werknemer in dienst is getreden, tot het moment dat de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is. Over de periode dat na 104 weken arbeidsongeschiktheid uw loondoorbetalingsverplichting is verlengd door het UWV (loonsanctie), of de werknemer slapend in dienst is geweest, wordt ook transitievergoeding opgebouwd. Dit deel van de transitievergoeding wordt echter niet gecompenseerd door het UWV.

In de regeling over compensatie van de transitievergoeding is oorspronkelijk opgenomen dat de compensatie van de transitievergoeding wordt gemaximeerd op het bedrag dat tijdens twee jaar arbeidsongeschiktheid aan loon is betaald. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in een brief van 13 december 2019 echter aan dat dit in sommige gevallen tot een onwenselijke uitkomst zou kunnen leiden. Deze maximering zal om die reden nog worden onderzocht en niet intreden per 1 april 2020.

Beslistermijn UWV
Het UWV dient in beginsel op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen acht weken te beslissen. Wegens het grote aantal verwachte aanvragen is het echter niet haalbaar voor het UWV om binnen de reguliere termijn te beslissen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft om die reden besloten dat in de volgende gevallen een beslistermijn van zes maanden geldt:

  • het dienstverband is beëindigd en er is een transitievergoeding betaald voor 1 april 2020;
  • het dienstverband had kunnen worden beëindigd voor 1 april 2020, maar is pas beëindigd na 1 april 2020.

Aanvraag
Laat geen geld liggen en zorg dat de aanvraag tijdig is ingediend. De aanvraag dient zorgvuldig te geschieden. De juristen van Frontyr kunnen samen met u kijken of u aan alle voorwaarden voldoet en de benodigde documenten op orde zijn. Neem contact op via advies@frontyr.nl of bel naar 085 – 773 26 66. Bent u nog geen klant van Frontyr? Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...