Vraag op tijd uw subsidie praktijkleren aan!

 |   |  Share: 

Indien u in studiejaar 2015-2016 een leerling, deelnemer of student binnen uw onderneming heeft begeleid, komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie. Een subsidieaanvraag dient, na afloop van het studiejaar of begeleiding, uiterlijk 15 september 2016 voor 17:00 uur door de RVO te zijn ontvangen.

Ter stimulering van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden, wordt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een subsidieregeling gehanteerd. Door subsidie toe te kennen, worden werkgevers gecompenseerd in de kosten die zij hebben gemaakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

U komt mogelijk in aanmerking voor subsidie indien u het afgelopen studiejaar een praktijkleerplaats of een werkleerplaats heeft gerealiseerd voor een persoon die:

  • in het kader van het vmbo een leer-werktraject volgde;
  • in het kader van zijn mbo-opleiding de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgde;
  • een hbo-opleiding volgde in de techniek (waaronder ook de opleiding ‘Landbouw en natuurlijke omgeving’ wordt begrepen);
  • een postmaster opleiding tot technologisch ontwerper volgde; of
  • als promovendus is aangesteld.

De voorwaarden waaraan voldaan moet zijn, wilt u aanspraak kunnen maken op subsidie, verschillen per onderwijscategorie. Om subsidie te kunnen verkrijgen voor een mbo-leerling waarvoor u een praktijkleerplaats heeft gerealiseerd, is het onder andere van belang dat de leerling een bbl-opleiding volgde die gericht was op het behalen van een diploma, dat het onderwijsprogramma aan de gestelde eisen voldeed, dat er gewerkt werd op basis van een praktijkleerovereenkomst, u beschikte over een aanwezigheidsregistratie en dat uit uw administratie onder andere volgt dat de leerling daadwerkelijk is begeleid. Voor de begeleiding van een deelnemer aan de beroepsbegeleidende leerweg (bol) wordt geen subsidie toegekend.

Een subsidieaanvraag dient voor 17:00 uur op 15 september 2016 te zijn ontvangen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een subsidieaanvraag moet elektronisch worden ingediend via de website van de RVO. Bij uw aanvraag hoeft u geen documenten mee te sturen. Het is echter mogelijk dat er achteraf wordt verzocht om toezending van de relevante stukken. Binnen dertien weken na 15 september 2016 zult u een beslissing op uw aanvraag ontvangen. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal gehonoreerde aanvragen, maar zal nooit meer dan €2.700,00 per gerealiseerde praktijkleerplaats of werkleerplaats bedragen. U bent verplicht de voor de aanvraag relevante documenten ten minste vijf jaren te bewaren.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie? Neemt u dan contact op met Frontyr via telefoonnummer 085-7732666 of e-mailadres advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...