Voortaan kortere betaaltermijn voor mkb’ers

 |   |  Share: 

Op 29 maart 2022 is er een wet aangenomen waarmee de maximale betaaltermijn, voor grote ondernemingen die aan mkb’ers moeten betalen, is teruggebracht van 60 naar 30 dagen. Voor welke situaties en overeenkomsten dit gaat gelden en wat het gevolg is als grote ondernemingen zich niet aan die kortere betaaltermijn houden, leest u hieronder.

Veel mkb’ers zijn in meer of mindere mate afhankelijk van grote ondernemingen, waardoor ze geen gelijke onderhandelingspositie hebben. Dat maakt dat ze soms instemmen met een betaaltermijn die voor hen eigenlijk helemaal niet handig is en financiële risico’s met zich meebrengt. Daar komt nog bij dat grote ondernemingen steeds vaker te laat betalen. Tijdens de overheidsmaatregelen in verband met het COVID-19 virus kwam het bovendien regelmatig voor dat grote ondernemingen, zonder instemming van mkb’ers, de betaaltermijnen voor zichzelf verlengden. Mkb’ers werden zodoende nog eens extra benadeeld. Dat is uiteraard geen wenselijke situatie en het voorgaande was dan ook aanleiding voor het indienen van een wetsvoorstel ter verkorting van de wettelijke betaaltermijn van 60 naar 30 dagen. Dit wetsvoorstel is op 15 maart 2022 door de Tweede Kamer aangenomen. Op 29 maart 2022 is het door de Eerste Kamer, zonder dat stemming nodig was, aanvaard. De wet is daarmee een feit.

Grote ondernemingen mogen straks geen langere betaaltermijn met mkb’ers afspreken dan 30 dagen. Dit geldt voor situaties waarin de grote onderneming schuldenaar en de mkb’er schuldeiser is. Wordt er toch een langere betaaltermijn afgesproken? Dan is die afspraak automatisch ongeldig en geldt de maximale wettelijke betaaltermijn van 30 dagen. Betaalt de grote onderneming niet binnen 30 dagen de factuur, dan is zij automatisch over elke dag dat ze te laat is wettelijke handelsrente verschuldigd. U heeft vijf jaar de tijd om die rente te vorderen.

Het (koninklijk) besluit over de datum dat de wet in werking treedt, moet nog worden genomen. De betaaltermijn van 30 dagen geldt vervolgens voor alle nieuwe overeenkomsten die daarna zijn gesloten. Voor bestaande overeenkomsten wordt een overgangstermijn van een jaar toegepast.

Wilt u meer informatie en/of wilt u dat wij een incassoprocedure voor u starten? Neemt u dan gerust contact met ons op via 085-773 26 66 of advies@frontyr.nl. Wij helpen u graag verder.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...