Voorkom een hoge boete door middel van een juist cookiebeleid

 |   |  Share: 

Op bijna iedere website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine (tekst)bestandjes die de website op het apparaat van de bezoeker plaatst. Dit zorgt ervoor dat informatie wordt verzameld over het surfgedrag van de bezoeker. Het is belangrijk om na te gaan welke cookies uw website gebruikt en uw beleid hierop aan te passen.

Informatieverplichting en expliciete toestemming

De regels omtrent het gebruik van cookies zijn vastgelegd in de zogenoemde ‘Cookiewet’ (een bepaling in de Telecommunicatiewet) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de Cookiewet staat de hoofdregel vermeld dat alleen cookies mogen worden geplaatst bij de bezoeker, indien de bezoeker hierover duidelijk is geïnformeerd en vooraf expliciet toestemming heeft gegeven.

Functionele en analytische cookies

Op de hoofdregel is een uitzondering gemaakt voor functionele cookies. U mag zonder voorafgaande informatieplicht en toestemming functionele cookies plaatsen, indien anders de website niet goed werkt. Dat houdt bijvoorbeeld in dat de bezoeker anders niet kan inloggen, of de taalkeuzes niet werken.

Daarnaast is er een beperkte uitzondering voor analytische cookies. Dit zijn cookies die u helpen de website te verbeteren, zoals het tellen van bezoekers. Hierbij geldt wel dat de cookies geen of slechts geringe gevolgen mogen hebben voor de privacy van de bezoeker. Praktisch gezien houdt het in dat u de cookies niet mag gebruiken om mensen anders te behandelen. Als u zich daaraan houdt, dan hoeft u geen toestemming te vragen. Wel dient u de bezoeker te informeren over het plaatsen van deze cookies.

Toestemming vragen voor cookies op uw website

U dient op de eerste pagina die de bezoeker te zien krijgt het volgende te vermelden:

  • welke informatie u van de bezoeker verzamelt;
  • hoe u die informatie verzamelt;
  • wat u met de informatie doet.

De bezoeker dient hiermee duidelijk en ondubbelzinnig in te stemmen. Een pop-up die kan worden weggeklikt of een vooraf aangevinkt selectievakje is dan ook niet voldoende. Ook is een cookiewall niet toegestaan. Bezoekers moeten namelijk de mogelijkheid krijgen om het plaatsen van cookies te weigeren, waarna zij toegang moeten krijgen tot de website.

Boetes

De Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt houden gezamenlijk toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving omtrent het plaatsen van cookies. De Autoriteit Consument & Markt kan een boete opleggen van maximaal 900.000 euro per overtreding.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een cookieverklaring? Of wilt u graag laten controleren of uw cookiebeleid aan de juridische eisen voldoet? Neem dan contact op met de juristen van Frontyr via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...