Voorkom een dwangsom. Neem maatregelen voor energiebesparing

 |   |  Share: 

Energiebesparing kan zorgen voor significante afname van kosten. Veel ondernemers hebben dan ook een aantal maatregelen genomen om energie te besparen. Denk aan het installeren van LED verlichting en bewegingssensoren. Dit is dit echter vaak niet voldoende. De overheid stelt namelijk veel meer energiebesparende maatregelen verplicht voor ondernemers. In de afgelopen jaren werd hier maar mondjesmaat op gecontroleerd. In de komende tijd gaat dit echter veranderen. De overheid gaat u namelijk verplichten om zelf aan te tonen dat u voldoende maatregelen treft. Voorkom een dwangsom en controleer snel of u wel aan uw verplichtingen voldoet.

Wijziging van wetgeving per 1 juli 2019

Tot nu toe werd naleving van de verplichtingen rond energiebesparing gecontroleerd door middel van bedrijfsbezoeken. Per 1 juli 2019 gaat dit waarschijnlijk veranderen (het wijzigingsvoorstel ligt nog bij de Tweede Kamer). Vanaf dat moment moet u zelf elke vier jaar bij de handhaver melden en aantonen dat voldoende energiebesparende maatregelen zijn genomen. Neemt u geen of onvoldoende maatregelen voor energiebesparing of voldoet u niet aan de meldingsplicht? Dan kan de handhaver, na een eerste waarschuwing, een dwangsom van € 500,00 tot € 1.750,00 per week opleggen. In een aantal gevallen kan de handhaver dit bedrag zelfs nog verder verhogen.

Welke energiebesparende maatregelen moet ik nemen?

Als uw onderneming meer dan 50.000 KWH elektriciteit of meer dan 25.000 m3 brandstof gebruikt, moet u alle maatregelen nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder, tenzij er (niet-financiële) redenen zijn waarom de maatregel niet inpasbaar is of de maatregel een onaanvaardbaar effect heeft op het milieu. Welke maatregelen u moet nemen, hangt dus af van de omstandigheden binnen uw onderneming.

Voor veel branches heeft de overheid een overzicht met maatregelen opgesteld. Indien u de energiebesparende maatregelen heeft genomen die in dit overzicht staan, wordt ervan uitgegaan dat u voldoet aan de verplichtingen. Zo niet, dan zult u moeten toelichten welke maatregelen u wel heeft genomen om te voldoen aan de verplichtingen.

Uitzonderingen

Niet alle bedrijven hoeven de bovengenoemde energiebesparende maatregelen te nemen. U hoeft bijvoorbeeld geen (extra) maatregelen te nemen als u bij de oprichting van uw onderneming een omgevingsvergunning nodig had (Let op: een omgevingsvergunning is geen bouwvergunning). Ook een aantal winkels zullen niet onder de regelgeving vallen en als uw pand recent gebouwd is of een bepaald energielabel heeft, wordt aangenomen dat bepaalde maatregelen al zijn genomen.

Wilt u meer weten?

Wilt u weten of u verplicht bent om energiebesparende maatregelen te nemen en of voor uw bedrijf een overzicht van maatregelen beschikbaar is? Dan helpen wij u bij Frontyr graag. Neemt gerust contact met ons op via 085 – 773 26 66 of stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl.

 Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...