Voorbereiding op de heropening van uw kantoor

 |   |  Share: 

Door de sluiting van kantoren tijdens de coronacrisis werken de meeste medewerkers intussen al weken thuis. De coronamaatregelen zullen op den duur gaan versoepelen. Zeer waarschijnlijk zal het houden van 1,5 meter afstand nog geruime tijd de norm blijven. Hoe gaat u hiermee om op de werkvloer? In dit artikel informeren wij u over de voorbereidingen die u kunt treffen.

De overheid werkt eraan om door middel van regels de samenleving voorzichtig weer op te kunnen gaan starten. Dit betekent niet dat u en uw medewerkers straks weer, zonder aanpassingen, met zijn allen tegelijk naar kantoor mogen komen. Naar schatting van Consultancybureau Collier International zijn er in Nederland ongeveer twee miljoen werkplekken. Om 1,5 meter afstand te kunnen houden, betekent dit dat er bij veel bedrijven aanzienlijk minder werkplekken beschikbaar zullen zijn.

 

Houd rekening met 60% minder werkplekken

Om voldoende afstand te behouden tussen de medewerkers, kunnen bij een gemiddeld bedrijf ongeveer 60% van de werkplekken niet gebruikt worden. Dit komt neer op maar liefst 1,2 miljoen bureaus die tijdelijk hun functie verliezen, aldus voornoemd consultancybureau. Het is daarom belangrijk u hierop voor te bereiden door een protocol op te stellen.

 

Geen bureaus delen op dezelfde dag

Het aantal bureaus wordt daarnaast ook nog eens verminderd, daar het niet raadzaam is om verschillende medewerkers op dezelfde dag één bureau te laten delen. Denk bijvoorbeeld aan twee parttime medewerkers die samen één werkplek gebruiken. De norm zou moeten zijn één vaste werkplek per medewerker per dag, zodat alle werkplekken dagelijks weer gereinigd kunnen worden voor de volgende medewerkers.

 

Rooster en herindeling van kantoren

Kantoortuinen moeten aangepast worden. Blokken met maximaal vier bureaus worden beschouwd als een gunstige opstelling om voldoende afstand te bewaren. Medewerkers hoeven dan niet steeds veel collega’s te passeren wanneer zij zich van en naar de werkplek begeven. Om voorbereid te zijn op de heropening van het kantoor is het van belang nu een protocol op te stellen. Naast de herindeling dient u ook een rooster te maken. Om voldoende afstand te bewaren, kunnen immers niet alle medewerkers tegelijk aanwezig zijn.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...