Voldoet u aan de privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

 |   |  Share: 

Alle ondernemers moeten voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Heeft u een klantenbestand of een personeelsadministratie? Dan verwerkt u persoonsgegevens. En als u persoonsgegevens verwerkt, moet u zich houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Heeft u dit goed geregeld? Frontyr kan u hierbij helpen.

Iedere organisatie heeft te maken met het verwerken van persoonsgegevens en moet zodoende aan kunnen tonen dat er voldoende ondernomen is en wordt om aan de regels uit de verordening te voldoen. De verordening versterkt de positie van betrokkenen. Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Dit brengt meer verantwoordelijkheid voor uw organisatie met zich mee. Wanneer de AVG niet (volledig) wordt nageleefd, riskeert uw organisatie een hoge boete. Er kunnen boetes worden opgelegd van maximaal € 20.000.000,- of 4% van de wereldwijde omzet. Als bestuurder loopt u zelfs het risico persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld voor betaling van een boete.

De AVG legt de nadruk op het registreren van verwerkingen en het documenteren van genomen maatregelen ter bescherming van gegevens. Uw organisatie dient voorbereid te zijn op betrokkenen die hun recht op inzage, correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens uitoefenen. Ook moet duidelijk zijn welke procedure medewerkers moeten volgen op het moment dat een datalek optreedt of een betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Stappenplan

Bij Frontyr weten we goed wat er komt kijken bij het implementeren van de AVG in een organisatie. Frontyr denkt actief mee bij het treffen van maatregelen om lastige situaties te voorkomen. Onze begeleiding bij de implementatie van de AVG verloopt via een stappenplan. Bij het afwerken van dit stappenplan wordt onder andere een verwerkingsregister en een protocol datalekken opgesteld.

Wij ondersteunen u tevens bij het uitvoeren van proces- en impactanalyses en het inrichten van een procedure ter voorbereiding op betrokkenen die hun rechten uitoefenen. Iedere uitgevoerde stap levert één of meer geproduceerde documenten op. Op basis van voornoemde processtappen en de daaruit volgende documenten komen wij in samenspraak met u tot een sterk en praktisch uitvoerbaar privacybeleid dat voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. Wilt u meer weten of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met Frontyr, onze juridisch adviseurs helpen u graag!Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...