Verrekenen teveel genoten verlofuren

 |   |  Share: 

De juristen van Frontyr bereikt regelmatig de vraag of teveel opgenomen verlofuren verrekend mogen worden met het salaris van de werknemer bij uitdiensttreding. Zo was dit ook de vraag in onderstaande casus waarbij voor deze blog een fictieve naam is bedacht. De casus in deze blog is gebaseerd op de situatie in een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2023:8768).

Casus
Jasmijn treedt op 1 juni 2023 in dienst bij bedrijf X. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 7 maanden en eindigt per 1 januari 2024. Op 15 juni 2023 gaat Jasmijn vijf weken op vakantie naar Bonaire. In oktober en november 2023 neemt Jasmijn in totaal nog eens drie weken vakantie op. Hiermee neemt Jasmijn meer verlof op dan zij heeft opgebouwd. Jasmijn haar arbeidsovereenkomst wordt niet verlengd en tijdig aangezegd per 1 januari 2024 door de directeur van bedrijf X. Bedrijf X verrekent de teveel genoten verlofuren door Jasmijn met haar salaris. Jasmijn is het hier niet mee eens. Bedrijf X vraagt zich af of de verrekening rechtsgeldig is geweest.

Antwoord
De hoofdregel is dat de opbouw van vakantiedagen plaatsvindt over alle dagen waarover de werknemer recht op loon heeft. In bovenstaande casus heeft Jasmijn een voorschot genomen op haar verlofuren. Jasmijn neemt namelijk verlofuren op, terwijl deze nog niet zijn opgebouwd. In de wet is niets geregeld omtrent de mogelijkheid van verrekening van teveel opgenomen verlofuren.

Bedrijf X wist dat Jasmijn na haar vakantie op Bonaire al teveel vakantie had opgenomen en had er zodoende voor moeten zorgen dat het negatieve saldo niet verder zou oplopen. Bedrijf X heeft niets gedaan om Jasmijn haar negatieve verlofsaldo te laten inhalen. Daarnaast heeft bedrijf X er zelf voor gekozen om de arbeidsovereenkomst van Jasmijn niet te verlengen. Hierdoor heeft Jasmijn ook niet meer de mogelijkheid om het negatieve verlofsaldo in te halen.

Bovenstaande leidt ertoe dat het negatieve verlofsaldo van Jasmijn in beginsel voor rekening van bedrijf X komt en de verrekening niet rechtsgeldig is geweest.

Tips voor de ondernemer
Allereerst is het van belang om het verlofsaldo van de werknemer goed te monitoren. Indien er onverhoopt sprake is van een negatief verlofsaldo, is het advies om nieuwe verlofaanvragen af te wijzen, dan wel als onbetaald verlof te laten opnemen. Daarnaast is het zinvol om in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat teveel opgenomen verlofuren met het salaris verrekend mogen worden. De laatste tip geeft de ondernemer niet zondermeer het recht om het verlofsaldo te verrekenen bij uitdiensttreding, maar kan wel als argument voor verrekening gelden. De werknemer heeft in dat geval immers akkoord gegeven op deze mogelijkheid.

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen of kunt u hulp gebruiken met het opstellen van bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten? De juristen van Frontyr helpen u hier graag mee verder. Neem contact met ons op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...