Verplicht vakantiedagen opnemen tijdens de coronacrisis?

 |   |  Share: 

De coronacrisis heeft mogelijk als gevolg dat u minder of zelfs geen werkzaamheden heeft. U zou daarom graag werknemers willen verplichten om vakantiedagen op te nemen. Hoe zit dit juridisch?

Vakantiedagen

Uit de wet volgt dat de vakantie van een werknemer door de werkgever moet worden vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer. Middels de arbeidsovereenkomst of cao mag hiervan worden afgeweken. In de cao of arbeidsovereenkomst kan worden bepaald dat in een bepaalde periode verplicht vakantie moet worden opgenomen door de werknemer. In de bouw geldt bijvoorbeeld vaak een verplichting om vakantie op te nemen tijdens de bouwvak.

Als er niets in de cao of arbeidsovereenkomst is opgenomen hieromtrent, kunt u uw werknemer niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Wel kan uw werknemer vrijwillig akkoord gaan met uw verzoek om vakantiedagen op te nemen. U kunt hierbij aangeven dat de wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2019, per 1 juli 2020 zullen vervallen. Mocht u gezamenlijk afspreken dat de werknemer vakantiedagen zal opnemen, zorg dan dat dit schriftelijk wordt vastgelegd.

ADV/ATV-dagen

Op ADV/ATV-dagen is de hiervoor besproken wetgeving niet van toepassing. Of u uw werknemer kunt verplichten om ADV-dagen op te nemen, is daarom afhankelijk van wat in de cao of arbeidsovereenkomst staat. Indien staat vermeld dat u de ADV-dagen eenzijdig kan vaststellen, dan kunt u uw werknemer verplichten om tijdens de coronacrisis ADV-dagen op te nemen.

NOW

Dat u minder of zelfs geen werkzaamheden heeft door de coronacrisis, is een grote financiële last. De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is door de overheid in het leven geroepen om, middels een tegemoetkoming in de loonkosten, ondernemers te steunen. Lees alles hierover op: https://frontyr.nl/now/.

Hulp nodig bij het aanvragen van de NOW? Of vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met de juristen van Frontyr via 085 – 773 26 66 of via info@frontyr.nl.

 

 Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...