Vaststellingsovereenkomst sluiten? Doe het goed!

 |   |  Share: 

Is uw werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt? Kunnen u of uw andere werknemers niet meer met de werknemer door één deur? Of zijn beide partijen, om welke reden dan ook, van mening dat het beter is om de wegen te scheiden? Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is in deze, en vele andere situaties, één van de meest populaire manieren onder werkgevers en werknemers om het dienstverband te beëindigen. In de praktijk zien wij dat er bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst vaak kansen worden gemist.

Met het sluiten van een vaststellingsovereenkomst wordt het dienstverband met wederzijds goedvinden beëindigd. Aan de werknemer komt in dat geval veelal een WW-uitkering toe. Bovendien scheelt het u als werkgever een lange procedure bij het UWV of de kantonrechter, welke vaak bijkomende kosten met zich meebrengt.

Stel een goede vaststellingsovereenkomst op

Een goede vaststellingsovereenkomst is echter lang niet vanzelfsprekend. Omdat geen situatie hetzelfde is, is het opstellen van een vaststellingsovereenkomst maatwerk. Vaak zien wij dat deze overeenkomst wordt opgemaakt door werkgevers zelf of door een accountant. Dit terwijl een dergelijke overeenkomst een typisch juridische aangelegenheid is. In de praktijk zien wij dat belangrijke zaken vaak niet in de overeenkomst worden geregeld, bijvoorbeeld wat er heeft te gelden wanneer de werknemer vlak na ondertekening, maar voor het einde van het dienstverband, arbeidsongeschikt raakt. Het onbesproken laten van bepaalde zaken kan leiden tot discussie, wat weer een gerechtelijke procedure tot gevolg kan hebben. Onduidelijkheden zullen door de rechter vaak in het nadeel van degene die de overeenkomst heeft opgesteld worden uitgelegd. Ook het berekenen van de transitievergoeding is er met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans niet gemakkelijker op geworden. Online tools bieden hiervoor lang niet altijd soelaas.

Kortom, schakel altijd één van onze juristen in wanneer u en uw werknemer voornemens zijn een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst en het berekenen van de transitievergoeding rekenen wij standaard twee en een half uur in totaal.

Benieuwd naar onze tarieven?

Kijk op onze website www.frontyr.nl of neem contact op met één van onze juristen via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl. Het eerste gesprek is vrijblijvend!Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...