UWV schrapt medische keuring van 60-plussers

 |   |  Share: 

Door een gebrek aan verzekeringsartsen zijn de werkachterstanden bij het UWV de laatste jaren flink opgelopen. De gemiddelde wachttijd is inmiddels opgelopen tot achttien weken in plaats van de gebruikelijke (en wettelijke) acht weken. Slechts 30 procent van alle aanvragen wordt op tijd afgehandeld.

Het UWV zal daarom voorlopig bij de medische keuring van 60-plussers geen arts meer in zal schakelen, maar een arbeidsdeskundige. Dat betekent dat de arbeidsdeskundige voorlopig bepaalt of deze groep mensen in aanmerking komt voor een uitkering. Dit zal de verzekeringsartsen van het UWV een hoop werk schelen. 60-plussers zijn namelijk verantwoordelijk voor bijna een kwart van de WIA-aanvragen. Voorwaarde is dat zowel de werknemer als de werkgever ermee in moet stemmen dat er geen arts aan de beoordeling te pas komt. Als één van deze partijen de inschakeling van een arts tóch wenselijk vindt, dan moet dit alsnog.

Tijdelijke maatregel
De maatregel is tijdelijk van kracht, waarschijnlijk tot eind 2023. De maatregel wordt doorgevoerd zonder aanpassing van de wet. Om het capaciteitsprobleem bij het UWV op te lossen zijn er meer veranderingen nodig, die wel een aanpassing van de wet vergen. Zodra hier meer nieuws over is, zullen wij u hierover informeren.

Vragen?
Heeft u vragen over bovenstaand bericht, bijvoorbeeld of u er verstandig aan doet in te stemmen met een beoordeling zonder arts? Neem dan contact op met één van onze juristen via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...