UWV past werkwijze aanvraag deskundigenoordeel aan

 |   |  Share: 

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen een onafhankelijk oordeel aan het UWV vragen, bijvoorbeeld omdat de re-integratie vastloopt. Dit noemt men een: ‘deskundigenoordeel’. Vanaf nu ontvangt u ook een kopie van de aanvraag die uw werknemer bij het UWV heeft ingediend. Vraagt u zelf een deskundigenoordeel aan? Dan stuurt het UWV ook een kopie aan uw werknemer. 

Oude werkwijze

Tot voor kort werd u door het UWV wel geïnformeerd over de aanvraag van een deskundigenoordeel door uw werknemer, maar u ontving geen kopie van de aanvraag van uw werknemer. Dit gold andersom ook wanneer u een deskundigenoordeel aanvroeg.

Nieuwe werkwijze

Zodra uw werknemer een deskundigenoordeel heeft aangevraagd, krijgt u een kopie van het aanvraagformulier inclusief de ingediende bijlagen (zonder medische informatie). Houd er rekening mee dat ook uw werknemer een kopie van het door u ingediende aanvraagformulier met bijlagen ontvangt.

Het voordeel van de aanpassing

Nu de kopieën van een aanvraag over en weer worden gedeeld, hebben beide partijen beschikking over de gegevens waarop het UWV haar oordeel baseert. Het UWV vraagt u altijd om een reactie op het standpunt van uw werknemer. Nu u beschikking heeft over de aanvraag met bijlagen (zonder medische informatie) kunt u een gerichtere reactie geven op het standpunt van uw werknemer, alvorens het UWV een oordeel afgeeft.

Heeft u hulp nodig bij het formuleren van een reactie op de aanvraag van het deskundigenoordeel door uw werknemer? Neemt u dan gerust contact op met de juristen van Frontyr via advies@frontyr.nl of 085-773 26 66.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...