Uitstel terugbrengen loondoorbetalingsplicht AOW’ers

 |   |  Share: 

Eerder informeerden wij u over het terugbrengen van de loondoorbetalingsplicht voor AOW’ers met ingang van 1 april 2021 van dertien weken naar zes weken. Het conceptbesluit is intussen ingetrokken. Dit betekent dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte niet per 1 april 2021 van dertien weken naar zes weken is terug gebracht. In onderstaand artikel leest u meer over het uitstel.

Waarom is er sprake van uitstel?

Door onder meer de benodigde voorbereidingstijd bij het UWV, zal het terugbrengen van de termijn niet voor 1 januari 2022 gaan gebeuren. De overgangsmaatregel bij de Wet Werken na AOW is daarom niet per 1 april 2021 komen te vervallen. Hierdoor blijft de loondoorbetalingsplicht in geval van ziekte bij AOW-gerechtigden dertien weken.

De kortere termijn van zes weken zou ook gaan gelden voor:

  • het recht op ZW-uitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid;
  • het opzegverbod bij ziekte;
  • de re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte.

Zodra bekend wordt gemaakt wanneer het terugbrengen van de termijn wel zal plaatsvinden, zullen wij u informeren. Heeft u vragen over een zieke werknemer, met of zonder de AOW-gerechtigde leeftijd? Neemt u dan gerust contact op met de juristen van Frontyr via advies@frontyr.nl of 085-773 26 66.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...