Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

 |   |  Share: 

Naar verwachting zal op 1 januari 2018 een wetswijziging in werking treden, die het werkgevers makkelijker moet maken om afscheid te nemen van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. De wetswijziging zal werkgevers een compensatie bieden voor de transitievergoeding, die werkgevers nu nog bij ontslag van arbeidsongeschikte werknemers moeten voldoen.

De verplichting om een transitievergoeding te betalen aan werknemers die uit dienst treden, bestaat sinds 1 juli 2015. Alle werknemers die twee jaar of langer bij u in dienst zijn geweest en die u ontslaat of van wie u de arbeidsovereenkomst niet verlengt, hebben sindsdien recht op een transitievergoeding. De wet geeft werknemers die zich ernstig verwijtbaar hebben gedragen of die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, als enige uitzonderingen op deze regel. Dat betekent dat u ook verplicht bent om een transitievergoeding te betalen, als u de arbeidsovereenkomst van een werknemer opzegt vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

Het voorgaande wordt door veel werkgevers gezien als een belemmering om afscheid te nemen van werknemers die twee jaar ziek zijn geweest en die niet meer binnen de eigen organisatie kunnen werken. Om die reden kiezen werkgevers er steeds vaker voor om een ‘slapend dienstverband’ in stand te houden. De arbeidsongeschikte werknemer blijft dan in dienst, zonder arbeid te verrichten en zonder loon te ontvangen.

Minister Asscher heeft nu aangekondigd dat hij van plan is om het aantal slapende dienstverbanden te beperken, door de financiële verplichtingen van werkgevers te verlagen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Begin 2017 zal daartoe een wetsvoorstel worden ingediend. Het wetsvoorstel zal een compensatieregeling voor de transitievergoeding bevatten, die tot gevolg zal hebben dat werkgevers de vergoeding niet langer zelf hoeven te financieren. Verwacht wordt dat de compensatieregeling op 1 januari 2018 in werking zal treden.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...