Transitievergoeding bij ontslag wordt gecompenseerd

 |   |  Share: 

Een zieke werknemer kost u veel tijd en geld. U moet de werknemer immers actief begeleiden, het loon doorbetalen en de kosten van verschillende procedurestappen dragen. Om nog maar te zwijgen over de kosten die gemaakt worden bij het inschakelen van een vervanger van de werknemer. Veel werkgevers vinden het dan ook bijzonder onredelijk dat zij, als zij afscheid willen nemen van een langdurig zieke werknemer, alsnog de transitievergoeding moeten betalen.

Met ingang van 1 april 2020 gaat de wetgeving veranderen. Vanaf dat moment zal het UWV de transitievergoeding, die u heeft uitbetaald aan de werknemer, op verzoek compenseren.

Wanneer krijgt u compensatie voor de transitievergoeding?

Het UWV compenseert de transitievergoeding indien u afscheid heeft genomen van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer en de  transitievergoeding aan deze werknemer heeft betaald. Dit geldt ongeacht de manier waarop het dienstverband ten einde komt.

Wat is de hoogte van de compensatie?

Het UWV compenseert het gedeelte van de transitievergoeding dat de werknemer heeft opgebouwd tot het moment dat de arbeidsovereenkomst ten einde komt. Hierbij gelden echter drie beperkingen:

  1. Het UWV compenseert niet het gedeelte van de transitievergoeding dat is opgebouwd na het einde van de wachttijd. Wilt u bijvoorbeeld nog afscheid nemen van een werknemer met een slapend dienstverband? Dan dient u zelf de transitievergoeding te betalen die de werknemer heeft opgebouwd tijdens de periode dat het dienstverband slapende is geweest.
  2. Het UWV compenseert niet het gedeelte van de transitievergoeding dat is opgebouwd tijdens een loonsanctieperiode.
  3. Het UWV compenseert nooit meer dan het bedrag dat gelijk is aan het totale bruto loon dat is doorbetaald tijdens de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid.

Terugwerkende kracht

Het goede nieuws is dat er met terugwerkende kracht aanspraak kan worden gemaakt op de compensatie. Heeft u na 1 juli 2015 afscheid genomen van een werknemer die op dat moment langdurig arbeidsongeschikt was? En heeft u aan deze werknemer een transitievergoeding betaald? Dan kunt u, vanaf 1 april 2020, deze uitbetaalde vergoeding door het UWV laten compenseren.

Bewaar de bewijzen

Bij de aanvraag van compensatie, zal het UWV vragen om toezending van documenten waarmee u kunt aantonen dat het dienstverband is geëindigd, de werknemer op dat moment langdurig arbeidsongeschikt was en u de transitievergoeding heeft betaald. Zorg daarom dat u de bewijzen hiervan bewaart.

Afscheid nemen van een zieke werknemer of andere vragen?

Wilt u meer weten over de bewijzen die bewaard moeten worden en het aanvragen van de compensatie of wilt u misschien hulp bij het ontslaan van een langdurig zieke werknemer? Dan helpen de juristen van Frontyr u graag verder. Neem gerust contact met ons op via 085 – 773 26 66 of stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...