Tozo 3: de beperkte vermogenstoets is afgeschaft

 |   |  Share: 

Het kabinet heeft besloten de beperkte vermogenstoets in de Tozo uit te stellen tot 1 april 2021. Zij vindt de beperkte vermogenstoets op dit moment niet passend.

Wat is de Tozo?

Veel zelfstandig ondernemers zijn door de coronacrisis in financiële problemen gekomen. Om deze ondernemers financieel tegemoet te komen, is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. De regeling bestaat uit 2 voorzieningen:

  • Een inkomensondersteuning voor levensonderhoud, deze vult het huishoudinkomen aan tot het sociaal minimum.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.

Tozo 3

Per 1 oktober 2020 zou bij de aanvraag voor de Tozo-3-uitkering getoetst worden op beschikbaar vermogen. Dit wordt ook wel de ‘beperkte vermogenstoets’ genoemd. De toets houdt in dat ondernemers met meer dan 46.520 euro aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo, aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komen voor de Tozo 3. Bij de beperkte vermogenstoets worden de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden wel buiten beschouwing gelaten.

De beperkte vermogenstoets werd in deze tijd, waarin extra maatregelen nodig zijn, door het kabinet niet passend geacht. In afstemming met de verschillende gemeenten heeft het kabinet besloten om de toets op beschikbaar vermogen niet op 1 oktober 2020 in te voeren, maar pas op 1 april 2021. Zelfstandig ondernemers hebben hiermee een langere periode zekerheid.

Voor welke periode geldt Tozo?

Tozo 1: 1 maart tot en met 31 mei 2020.
Tozo 2: 1 juni tot en met 30 september 2020.
Tozo 3: 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.
Tozo 4: 1 april tot en met 30 juni 2021.
Op dit moment is er nog geen informatie over de Tozo 4 bekend. Naar verwachting volgt begin 2021 alle informatie rondom Tozo 4. Zoals het er nu naar uitziet, zal Tozo 4 wel een beperkte vermogenstoets kennen.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van de Tozo of heeft u een andere juridische vraag? De juristen van Frontyr staan ook tijdens de coronacrisis voor u klaar. Neem contact op via advies@frontyr.nl of 085 – 773 26 66.

 Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...