Thuiswerken: vanaf 1 januari 2021 vervalt de mogelijkheid tot doorbetaling van een onbelaste vaste reiskostenvergoeding

 |   |  Share: 

De regeling waarmee werkgevers de vaste reiskostenvergoeding gedurende de coronacrisis onbelast aan de thuiswerkende werknemers mochten doorbetalen, vervalt per 1 januari 2021. In onderstaand artikel leest u wat dit betekent voor u als werkgever.

De vaste reiskostenvergoeding

Werkgevers mogen werknemers een vaste onbelaste reiskostenvergoeding geven tot maximaal € 0,19 per kilometer als de werknemer voor zijn werk naar een vaste plek reist. Dit geldt ongeacht het vervoersmiddel. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal keren dat de werknemer per jaar naar de werkplek reist en de lengte van die reizen. Een van de voorwaarden om de vaste reiskostenvergoeding te mogen verstrekken is dat een werknemer 36 weken (vijf werkdagen per week) of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reist. Dit wordt ook wel de ‘36-weken of 128-dagen-eis’ genoemd.

Doorbetalen van de onbelaste vaste reiskostenvergoeding in 2020

De staatssecretaris van Financiën maakte in mei 2020 bekend dat werkgevers in 2020 in het kader van de coronacrisis de vaste reiskostenvergoeding onbelast mochten blijven betalen aan hun werknemers, ondanks de verandering van het reispatroon. Werknemers die gedurende de coronacrisis minder of zelfs geen reiskosten maken, mogen de vaste reiskostenvergoeding toch onbelast blijven ontvangen. De voorwaarde die hierbij geldt is dat de vaste reiskostenvergoeding al vóór 13 maart 2020 was toegekend aan de werknemer.

De onbelaste vaste reiskostenvergoeding per 2021

Per 1 januari 2021 kunt u uw werknemer voor thuiswerkdagen geen onbelaste reiskostenvergoeding meer verstrekken wanneer hij niet aan de 36-weken of 128-dagen-eis voldoet. U mag in dat geval alleen de daadwerkelijke reisdagen nog belastingvrij vergoeden aan de werknemer. Voor werknemers die het grootste gedeelte van de tijd thuiswerken, zal dat betekenen zij geen vaste onbelaste reiskostenvergoeding meer mogen ontvangen.

Kom in actie

Zorg dat u uw werknemers tijdig informeert over voornoemde wijzigingen. Wij raden u aan het werk- en reispatroon van uw werknemers in kaart te brengen, zodat u kunt nagaan of u uw werknemers nog langer de vaste onbelaste reiskostenvergoeding mag betalen. Zorg dat u ook gedurende 2021 bijhoudt op welke dagen er door de werknemers thuis gewerkt wordt, zo voorkomt u problemen met de Belastingdienst.

Heeft u vragen over de vaste onbelaste reiskostenvergoeding, neem dan contact op met de juristen van Frontyr via  085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...