Blog

Juridische actualiteiten

← Terug

Thuiswerken en werkgeversaansprakelijkheid

07 februari 2024

Thuiswerken is momenteel populairder dan ooit, wat bij werkgevers tal van vragen oproept over hun verantwoordelijkheden met betrekking tot de veiligheid en het welzijn van hun thuiswerkende personeel. In vergelijking met de ’traditionele werkplek,’ zoals kantoren of bouwplaatsen, is er vanzelfsprekend minder direct toezicht op de thuiswerkplek. Dit kan het voor werkgevers uitdagender maken om de veiligheid van hun werknemers te waarborgen. In dit artikel staat de kwestie van de werkgeversaansprakelijkheid bij thuiswerken centraal.

Volgens de wet is de werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid van zijn werknemers. Als de werkgever tekortschiet in deze zorgplicht, is hij aansprakelijk voor de schade die een werknemer in de uitoefening van zijn werk oploopt. De werkgever moet redelijkerwijs alle noodzakelijke stappen ondernemen om te voorkomen dat de werknemer schade oploopt tijdens het werk, en deze zorgplicht strekt zich ook uit tot thuiswerkers. Dit betekent dat de werkgever richtlijnen moet verstrekken aan thuiswerkende werknemers om mogelijke schade te voorkomen, en bovendien verplicht is om te controleren of deze richtlijnen worden opgevolgd. Een voorbeeld van een dergelijke richtlijn is het correct instellen van de bureaustoel en het bureau om de kans op rug- en nekklachten te verminderen.

Aangepaste arbo-regeling
Bij thuiswerken geldt een aangepaste arbo-regeling. Niet alle voorschriften uit de Arbowet zijn bij thuiswerken van toepassing. Denk hierbij aan voorschriften met betrekking tot nooduitgangen, explosie- en brandgevaar en de grootte van werkruimtes. De mate waarin van de werkgever verwacht mag worden dat hij zijn zorgplicht naleeft, hangt af van de specifieke omstandigheden. Het is echter altijd aanbevolen om een thuiswerkbeleid op te stellen en te laten ondertekenen door de thuiswerkende werknemers.

Recht op privacy
Het recht op privacy van werknemers (art. 8 EVRM en 10 Gw) staat tegenover de plicht van de werkgever om de thuiswerkplek te controleren als onderdeel van de zorgplicht. Sommige werknemers vinden het ongemakkelijk als de werkgever hun thuiswerkplek inspecteert. Dit creëert een spanningsveld tussen de zorgplicht van de werkgever en het recht op privacy van de werknemer. Werkplekcontroles kunnen plaatsvinden door persoonlijk langs te gaan bij de werknemer, maar ook door bijvoorbeeld videobellen, foto’s van de werkplek op te vragen of de werknemer regelmatig een checklist over de werkplek te laten invullen. De laatste optie is de minst ingrijpende manier om toezicht te houden op een veilige werkomgeving zonder de privacy van de werknemer te schenden.

Thuiswerkbeleid implementeren
Om het risico op werkgeversaansprakelijkheid te minimaliseren, is het aanbevolen om een specifiek thuiswerkbeleid te implementeren. De juridische experts van Frontyr staan klaar om u hierbij te assisteren. We kunnen advies geven, een thuiswerkbeleid opstellen of bestaande beleidsdocumenten beoordelen. Neem contact met ons op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.