Tegemoetkoming NOW ontvangen? Vraag de definitieve berekening tijdig aan

 |   |  Share: 

De tegemoetkoming NOW die u heeft ontvangen over de periode maart tot en met mei 2020 was een voorschot. Dit voorschot is gebaseerd op uw geschatte omzetverlies. Aangezien uw definitieve cijfers inmiddels bekend zijn, kan vanaf 7 oktober 2020 de definitieve berekening worden aangevraagd bij het UWV.

Hoe vraagt u de definitieve berekening aan?

Aanvragen geschiedt door het invullen van het “aanvraagformulier definitieve berekening” op de website van het UWV. Met de aanvraag dient u de volgende documenten en gegevens mee te zenden:

  • bedrijfsgegevens;
  • loonheffingennummer;
  • werkelijke omzetverlies in de periode die u heeft opgegeven bij uw NOW-aanvraag (en de omzetgegevens die daaraan ten grondslag liggen);
  • rekeningnummer;
  • bankafschrift;
  • kopie beslissing tegemoetkoming NOW;
  • een intentieverklaring.

Afhankelijk van de hoogte van het voorschot en de definitieve tegemoetkoming, is daarnaast een accountantsverklaring of derdenverklaring vereist.

Wanneer hoeft u geen derden- of accountantsverklaring aan te leveren?

U hoeft geen derden- of accountantsverklaring aan te leveren, indien uw voorschot lager is dan           € 20.000 of als de definitieve tegemoetkoming lager is dan € 25.000. Het indienen van de definitieve aanvraag kan in dit geval tot en met 23 maart 2021.

Wanneer dient u een derdenverklaring aan te leveren?

U dient een derdenverklaring aan te leveren, indien uw voorschot tussen de € 20.000 en € 100.000 is of als uw definitieve tegemoetkoming tussen de € 25.000 en € 125.000 is. Het indienen van de definitieve aanvraag kan in dit geval tot en met 23 maart 2021.

Wanneer dient u een accountantsverklaring aan te leveren?

U dient een accountantsverklaring aan te leveren indien uw voorschot € 100.000 of meer is, als uw definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is, of als de aanvraag is gedaan op  werkmaatschappijniveau. In het laatste geval maakt het niet uit hoe hoog de tegemoetkoming of het voorschot is, er is altijd een accountantsverklaring nodig. Het indienen van de definitieve aanvraag kan in dit geval tot en met 29 juni 2021.

Er is sprake van een groep of concern

Heeft u als werkgever die onderdeel is van een groep of concern een aanvraag gedaan? Dan dient u de bedragen van alle aanvragen binnen de groep of het concern bij elkaar op te tellen. Het totaalbedrag bepaalt of een accountants- of derdenverklaring nodig is

Wanneer beslist het UWV?

Mogelijk is na controle van uw omzetverlies extra onderzoek nodig door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het UWV streeft er naar uw aanvraag zo spoedig mogelijk te behandelen. U ontvangt uiterlijk binnen 52 weken een beslissing van het UWV. In de beslissing staat of u een bedrag moet terugbetalen of ontvangt.

Wat geldt er voor de tweede aanvraagperiode NOW?

Het voorgaande geldt slechts voor de eerste aanvraagperiode NOW. Voor de tweede aanvraagperiode NOW zult u in de toekomst een aparte aanvraag definitieve berekening moeten doen. Indien daar meer over bekend is, zullen wij u uiteraard informeren.

Heeft u vragen over het voorgaande of ondersteuning nodig bij de aanvraag van de definitieve berekening? Neem contact op met de juristen van Frontyr via: advies@frontyr.nl of bel naar: 085-773 26 66.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...