Studiekostenbeding; zorgvuldigheid geboden!

 |   |  Share: 

Veelvuldig krijgen wij vragen over de geldigheid van het studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst. In deze blog gaan wij daarom in op wat de belangrijkste aandachtspunten zijn bij het overeenkomen van een studiekostenbeding.

Als werkgever kunt u investeren in scholing van uw werknemer, bijvoorbeeld omdat dat noodzakelijk is voor het uitoefenen van de functie. Het kan vervelend zijn als de werknemer besluit voortijdig te vertrekken of de studie niet af te maken. Door middel van een studiekostenbeding kunt u in bepaalde gevallen studiekosten terugvorderen van de werknemer.

Bij het opstellen van een studiekostenbeding is zorgvuldigheid geboden. Er bestaat namelijk geen specifieke wettelijke regeling voor. De regels omtrent het studiekostenbeding zijn aan de hand van open normen geformuleerd in de rechtspraak. Uit verschillende uitspraken blijkt dat de formulering van het studiekostenbeding uiteindelijk niet zorgvuldig genoeg was om de studiekosten terug te kunnen vorderen. Maar wanneer is de formulering dan wel zorgvuldig genoeg?

Schriftelijk vastleggen

Ten eerste is het van belang dat het studiekostenbeding schriftelijk wordt vastgelegd. Het gaat dan om vastlegging in de arbeidsovereenkomst, een aparte studieovereenkomst, personeelshandboek of cao.

Profijt

Vermeld moet worden hoe lang de werkgever profijt heeft van de studie. Na deze periode kunnen geen studiekosten meer worden teruggevorderd van de werknemer.

Glijdende schaal

Er moet worden vastgelegd dat de werknemer, na het afronden van de studie, naar rato minder hoeft terug te betalen naarmate de arbeidsovereenkomst voortduurt.

Terugbetalingsverplichting

Zeer belangrijk is de verplichting om te vermelden onder welke omstandigheden een terugbetalingsverplichting bestaat en tot welke financiële gevolgen dit leidt. Onduidelijkheden komen vaak voor rekening van de werkgever.

Extra eisen bij een tijdelijk contract

De rechter heeft bepaald dat een studiekostenbeding in een tijdelijk contract zwaarder weegt voor de werknemer. Er gelden daarom, naast bovenstaande voorwaarden, extra eisen. De kans is immers groter dat de werknemer binnen korte tijd de studiekosten moet terug betalen.

Juridisch advies is raadzaam

Ook al is het bovenstaande in acht genomen, uit de rechtspraak blijkt dat een studiekostenbeding niet altijd geldig is. Het hangt zeer af van de omstandigheden van een specifieke situatie of een studiekostenbeding geldig is. Gelet op de vele criteria, is het opstellen van een studiekostenbeding ingewikkeld. Het is daarom raadzaam altijd een van onze juristen in te schakelen. Neem gerust contact met ons op via 085 – 773 26 66 of stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...