Steun voor kleine ondernemers: Klein Krediet Corona

 |   |  Share: 

Het kabinet heeft een aanvullende maatregel getroffen om kleine ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Er is op 29 mei 2020 een nieuwe overbruggingskredietregeling opengesteld, het zogenoemde ‘Klein Krediet Corona’ (KKC-regeling). Ondernemers kunnen via die regeling relatief snel en eenvoudig een kleine lening afsluiten bij financiers.

Wat houdt de KKC-regeling in?

De overheid acht kleine ondernemingen van enorm belang voor hun lokale gemeenschap. Bovendien worden kleine ondernemingen vaak zwaar getroffen door de coronacrisis. De overheid heeft daarom besloten een mogelijkheid te bieden waarbij zij voor 95 procent garant staat voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro aan kleine ondernemingen. De rest van het risico (5 procent) ligt bij de financiers. Ondernemers kunnen op deze manier sneller en eenvoudiger een lening afsluiten bij financiers. Voor de KKC-regeling is 750 miljoen euro gereserveerd.

Onder welke voorwaarden kan gebruik worden gemaakt van de KKC-regeling?

Ondernemers met een omzet vanaf 50.000 euro, die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren én die voor 1 januari 2019 zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen gebruik maken van de KKC-regeling. Op basis van de regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal 10.000 euro tot maximaal 50.000 euro. De looptijd is maximaal 5 jaar en de rente bedraagt maximaal 4 procent. Ondernemers dienen daarnaast eenmalig een ‘vergoedingspremie’ van 2 procent aan de overheid te betalen.

Waar kan de ondernemer terecht voor gebruik van de KKC-regeling?

De overheid heeft aangegeven dat ondernemers in ieder geval bij de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos terecht kunnen voor een lening op basis van de regeling. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C-financiers mogen de lening ook aanbieden.

Vanaf wanneer kan de ondernemer een aanvraag doen?

Vanaf 29 mei 2020 kan een ondernemer een aanvraag voor gebruik van de KKC-regeling indienen bij een financier. Daarnaast geldt dat leningen die sinds 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden kunnen worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC-regeling.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...