Slapend dienstverband: werkgever word wakker!

 |   |  Share: 

Advocaat-generaal De Bock heeft de Hoge Raad geadviseerd dat werkgevers werknemers na twee jaar ziekte moeten ontslaan als duidelijk is dat zij niet meer aan het werk gaan. Werkgevers mogen het dienstverband niet slapend in stand houden.

Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer geen werkzaamheden meer verricht en ook geen loon meer ontvangt. De werkgever heeft voldaan aan zijn loondoorbetalingsplicht van in beginsel 104 weken en houdt de werknemer in dienst met als (enige) reden dat daardoor de wettelijke transitievergoeding niet hoeft te worden betaald.

Werkgevers opgelet!

Binnen de rechtspraak lopen de oordelen over het ‘slapende dienstverband’ op dit moment ver uiteen. Er lijkt eindelijk duidelijkheid te komen over de toelaatbaarheid van het slapend in stand houden van een dienstverband. Advocaat-generaal De Bock heeft op 18 september 2019 namelijk advies uitgebracht aan de Hoge Raad.

De zaak

Een langdurig arbeidsongeschikte monteur heeft de rechtbank Limburg verzocht om beëindiging van zijn ‘slapende dienstverband’. De monteur ontvangt een IVA-uitkering en verzocht zijn werkgever tevergeefs om beëindiging van zijn dienstverband en betaling van de wettelijke transitievergoeding. Gelet op de uiteenlopende oordelen binnen de rechtspraak, heeft de rechtbank Limburg de Hoge Raad gevraagd om uitleg.

Het advies

De advocaat-generaal vindt dat een werkgever in beginsel verplicht is om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, een ‘slapend dienstverband’ te beëindigen en de wettelijke transitievergoeding te betalen. Het argument dat een werkgever op hoge kosten wordt gejaagd gaat volgens de advocaat-generaal niet meer op. Er is immers sinds kort een wet waarin geregeld is dat werkgevers door het UWV worden gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Op grond daarvan brengt het beginsel van ‘goed werkgeverschap’ met zich mee dat een werkgever het dienstverband niet slapend in stand mag houden, met als (enige) reden om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Dat is alleen anders indien de werkgever er een gerechtvaardigd belang bij heeft om de arbeidsongeschikte werknemer in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht op re-integratie is.

De beslissing

De verdere behandeling van de procedure bij de rechtbank Limburg wordt uitgesteld totdat de Hoge Raad uitleg heeft gegeven. De Hoge Raad volgt in veel gevallen het advies van de advocaat-generaal op. Wij houden u op de hoogte van het verloop van de procedure.

Het is belangrijk dat u zich tijdig laat adviseren over het dienstverband van uw langdurig zieke werknemer. Neem daarom contact op met de juristen van Frontyr via 085 – 773 26 66 of stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...