Registratie van CO2-rapportage vanaf 1 juli 2024

 |   |  Share: 

Vanaf 1 juli 2024 moeten organisaties met 100 of meer werknemers de reizen van hun werknemers verplicht registreren voor de CO2-rapportage. Het gaat om het jaarlijks rapporteren van de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijke ritten. Dit heet de WPM, ook wel de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit.

CO2-uitstoot verminderen
Het doel hiervan is om in de komende jaren de CO2-uitstoot te verminderen, aangezien de helft van de uitstoot wordt veroorzaakt door deze werkgebonden personenmobiliteit. Als werkgever dient u uw werknemers aan te sturen op bijvoorbeeld reizen met het openbaar vervoer en waar mogelijk thuis te laten werken. Ten aanzien van uitzendkrachten geldt deze regeling niet.

Gegevensrapportage
In de rapportage moet komen te staan wat op jaarbasis de gereden kilometers zijn per vervoersmiddel en om welk brandstoftype het gaat. Dit overzicht moet dan bij de RVO, ook wel de Rijksdienst Ondernemend Nederland, worden ingediend. Op uiterlijk 30 juni 2025 dient u naar eigen keuze deze gegevens in over de tweede helft van 2024 óf over heel 2024. Aan de hand hiervan kan er in de toekomst gekeken worden of er nieuwe wet- en regelgeving nodig is over een maximum CO2-uitstoot per kilometer per werkgever, aangezien er nu een gezamenlijk CO2-uitstoot plafond geldt.

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen? De juristen van Frontyr helpen u hier graag mee verder. Neem contact met ons op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nlHeeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...