Regeerakkoord 2017, wat verandert er in het arbeidsrecht?

 |   |  Share: 

Op dinsdag 10 oktober is het regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd door de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en Christen Unie. In het regeerakkoord staan de tussen partijen afgesproken plannen voor de aankomende kabinetsperiode en zoals het er nu naar uitziet zijn de partijen van plan om binnen het arbeidsrecht enkele wijzigingen aan te brengen. Frontyr zet de plannen van het nieuwe kabinet die voor u als werkgever van belang zijn graag voor u op een rij.

Versoepeling ontslagrecht

Eén van de punten in het regeerakkoord is het versoepelen van het ontslagrecht. In het huidige ontslagrecht staan in de wet gronden opgenomen waarop een werkgever zich kan beroepen, indien hij een werknemer wil ontslaan. De werkgever moet zijn verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden baseren op één van deze in de wet genoemde ontslaggronden. De rechter beoordeelt dan of deze ontslagrond zelfstandig voldoende is om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een combinatie van de in wet genoemde ontslaggronden is voor de rechter onvoldoende om over te gaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In het regeerakkoord is opgenomen dat deze regeling moet worden gewijzigd en dat het mogelijk moet worden dat een werkgever zich op gecombineerde ontslaggronden kan beroepen. De rechter kijkt dan of die gronden samen voldoende gemotiveerd zijn voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst. Dit zorgt ervoor dat het ontslagrecht vereenvoudigt, wat het voor werkgevers weer aantrekkelijker maakt om werknemers in vaste dienst te nemen.

Uitbreiding ketenregeling

Een werknemer heeft bij het verlengen van zijn of haar arbeidsovereenkomst na het verstrijken van 2 jaar in bijna alle gevallen recht op een vast contract. In het regeerakkoord is opgenomen dat een werknemer bij het voortzetten van het dienstverband pas na 3 jaar recht heeft op een vast contract. De werkgever mag de werknemer dus een jaar langer een tijdelijk contract aanbieden.

Ontslagvergoeding

Werknemers hebben in de huidige situatie recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding) indien zij minimaal 24 maanden in dienst zijn geweest bij de werkgever. In het regeerakkoord is een plan opgenomen om dat recht al in te laten gaan vanaf het moment dat de werknemer in dienst treedt. Dit zal betekenen dat de werkgever eerder gehouden is om een vergoeding te betalen, indien hij het dienstverband wil beëindigen.

Proeftijd

Tot slot is er in het regeerakkoord afgesproken om de maximale duur van de proeftijd te verlengen. In de huidige situatie mag een proeftijd maximaal 2 maanden duren. Op basis van het regeerakkoord zou een proeftijd bij vaste contracten maximaal 5 maanden mogen duren en bij meerjarige, tijdelijke contracten maximaal 3 maanden.

De bovenstaande wijzigingen zijn opgenomen in het regeerakkoord en zullen invloed hebben op het arbeidsrecht. Echter, het is nog niet zeker of en hoe deze plannen worden omgezet in wetgeving. De Tweede- en Eerste Kamer zullen daarover moeten stemmen. Ook is het mogelijk dat er volledig wordt afgeweken van wat er is opgenomen in regeerakkoord. Frontyr houdt u hoe dan ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...