Recht op inzage persoonsgegevens

 |   |  Share: 

In het tijdperk van de digitale samenleving is het essentieel voor ondernemers om de privacy van hun klanten te waarborgen. De wet voorziet daarom in een aantal bepalingen die beogen de privacy van klanten te waarborgen. In dit blog zal worden ingegaan op het recht op inzage van persoonsgegevens. Dit recht geeft klanten de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie die organisaties over hen verzamelen en verwerken.

Wat is het recht op inzage?

Het recht op inzage geeft klanten de mogelijkheid om te weten welke persoonsgegevens over hen door organisaties worden verzameld en verwerkt. Dit recht stelt klanten in staat om zich bewust te zijn welke informatie organisaties over hen bijhouden. En zo kunnen zij controle houden over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Wettelijke grondslag

Het recht op inzage is geregeld in artikel 15 van de Algemene Verordening Persoonsgegevens, ook wel bekend onder de afkorting ‘AVG’. Het wetsartikel zet duidelijk uiteen welke rechten een klant heeft ten overstaan van een organisatie en welke aanvullende informatie de klant kan uitvragen bij die organisatie. Bijvoorbeeld met welk doel de persoonsgegevens van de klant worden verwerkt, wie zijn persoonsgegevens ontvangen en welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt.

Om klanten de gevraagde informatie te kunnen verstrekken is het voor u als ondernemer daarom van cruciaal belang om een verwerkingsregister bij te houden. Het staat u vrij om zelf te bepalen hoe u het register opstelt.

Het belang van het recht op inzage

Het recht op inzage speelt een cruciale rol in het waarborgen van de privacy. Het stelt klanten in staat om te controleren of hun gegevens kloppen en of hun gegevens door de desbetreffende organisatie juist verwerkt worden. Daarnaast creëert het inzien van de gegevens bewustzijn over welke persoonsgegevens organisaties allemaal verzamelen en verwerken.

Recht op inzage uitoefenen

Het recht op inzage kan worden uitgeoefend door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de organisatie die zijn gegevens verwerkt. De klant kan een verzoek bijvoorbeeld indienen per e-mail of middels een (aangetekend) schrijven, veelal gericht aan de functionaris gegevensbescherming. De organisatie die een verzoek tot inzage ontvangt moet vervolgens binnen een redelijke termijn reageren en de gevraagde informatie verstrekken aan de klant. In beginsel moet de organisatie deze gegevens kosteloos verstrekken, tenzij er om extra kopieën wordt gevraagd, dan kan de organisatie een redelijke vergoeding van de klant verlangen.

Heeft u een inzageverzoek ontvangen en wilt u graag hulp met het afhandelen van het verzoek? Of wilt u hulp bij het opstellen van een verwerkingsregister? Neem dan contact met de juristen van Frontyr via advies@frontyr.nl of 085 773 26 66.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...