De privacy van uw zieke werknemer

 |   |  Share: 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft naar aanleiding van nieuwe wetgeving, nieuwe jurisprudentie en recente onderzoeksrapporten de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ gepubliceerd. De beleidsregels geven regels en informatie aan partijen die in aanraking komen met gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers. 

Bij de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers verwerken verschillende partijen gegevens die betrekking hebben op de gezondheid van deze zieke werknemers. Werkgevers, verzekeraars, arbodienstverleners, bedrijfsartsen en re-integratiebedrijven kunnen allemaal een rol spelen bij de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers en verwerken daarbij gegevens over hun gezondheid. Gegevens over de gezondheid zijn op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens aan te merken als ‘bijzondere persoonsgegevens’. Verwerking van deze persoonsgegevens is daarom aan strenge regels (en boetes!) gebonden. Met gegevens over de gezondheid van werknemers moet dan ook zeer zorgvuldig worden omgegaan.

De verwerking van gegevens van uw zieke werknemer begint natuurlijk met een ziekmelding. U mag bij het verwerken van de ziekmelding niet vragen naar de aard en/of de oorzaak van de ziekte van uw werknemer. Na de ziekmelding begint het re-integratietraject en de ziekteverzuimbegeleiding, waarin u als werkgever een belangrijke taak hebt. De beleidsregels schrijven voor hoe u als werkgever tijdens dit traject gegevens omtrent uw zieke werknemer op een juiste manier verwerkt.

Bent u benieuwd of uw werkprocedures voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens? Of zoekt u hulp bij het implementeren van deze regels in uw organisatie? Frontyr helpt graag!Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...