Praktijkvoorbeeld: bezwaar maken tegen boete Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) loont!

 |   |  Share: 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit handhaaft de natuurwetgeving en controleert onder andere of de gezondheid en het welzijn van dieren in orde is en of voedsel en consumentenproducten veilig zijn. Helaas kreeg een landbouwbedrijf dit jaar, na een controle van de NVWA, een fikse boete opgelegd van 2.500. Aangezien wij tevens gespecialiseerd zijn in agrarisch recht, hebben wij bezwaar gemaakt tegen deze boete. En met succes!

Reden van de boete

Naar aanleiding van een willekeurige controle door een toezichthouder van de NVWA, zond de NVWA aan het landbouwbedrijf een brief met een rapport. Daarbij liet zij weten van plan te zijn een boete op te leggen. De NVWA was namelijk van mening dat een voorschrift was overtreden. Het landbouwbedrijf zou zich niet gehouden hebben aan één van de voorschriften zoals volgt uit de Wet Dieren (voorschriften voor stallen en voederapparatuur). De voederapparatuur werd volgens de NVWA niet voldoende schoongehouden.

Voornemen om boete op te leggen

Het landbouwbedrijf kreeg de kans om een reactie in te dienen op het voornemen om de boete op te leggen. Van die mogelijkheid heeft zij gebruikgemaakt. Het landbouwbedrijf was het namelijk niet eens met de opgelegde boete, omdat zij onder andere zeer veel inspanningen had verricht om de apparatuur schoon te maken.

Boetebeschikking

De zienswijze zoals ingediend door het landbouwbedrijf mocht echter niet baten. De boete van € 2.500 werd opgelegd. Het landbouwbedrijf heeft naar aanleiding van deze boete contact opgenomen met ons, in de hoop dat wij iets voor haar konden betekenen. Wij hebben vervolgens bezwaar aangetekend tegen de beslissing en na bestudering van de stukken verschillende bezwaargronden aangevoerd. Zo hebben wij aangegeven dat de NVWA aan het landbouwbedrijf geen waarschuwing heeft gegeven. Het landbouwbedrijf had namelijk geen kans gekregen om binnen een redelijke termijn de geconstateerde overtreding ongedaan te maken.

Beslissing op bezwaar

De NVWA heeft haar beslissing heroverwogen en kwam tot de conclusie dat bij een eerste overtreding inderdaad een schriftelijke waarschuwing (of zo nodig een corrigerende interventie) opgelegd had moeten worden. De boete zoals opgelegd aan het landbouwbedrijf, werd daarom omgezet naar een schriftelijke waarschuwing. Het landbouwbedrijf hoeft om die reden geen boete te betalen en kreeg van het NVWA een proceskostenvergoeding, waarmee de kosten van het inschakelen van onze hulp werd gedekt.

Heeft u ook een boete gekregen van een overheidsinstantie en bent u benieuwd of en hoe u hiertegen actie kunt ondernemen, of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan contact op met ons via advies@frontyr.nl of 085 – 773 26 66.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...