Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelaties (WBA)

 |   |  Share: 

Besteedt u wel eens een opdracht uit aan een zelfstandige? Dan is het van groot belang dat op de juiste wijze uitvoering wordt gegeven aan de arbeidsrelatie. Door een juiste uitvoering kunnen naheffingen van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen of een boete worden voorkomen. De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelaties kan helderheid bieden over de vraag of een bepaalde klus binnen of buiten dienstbetrekking kan worden verricht, en of er loonheffing en premies werknemersverzekeringen dienen te worden afgedragen.

De laatste jaren neemt de hoeveelheid schijnzelfstandigen toe op de arbeidsmarkt. Van schijnzelfstandigheid is sprake wanneer de relatie tussen de zelfstandige en de opdrachtgever voldoet aan de kenmerken van een arbeidsovereenkomst (persoonlijke arbeid, gezag en loon), en de arbeidsrelatie daarom dient te worden gekwalificeerd als een dienstbetrekking. De zelfstandige werkt dan in feite als werknemer, en profiteert in die hoedanigheid van meer arbeidsrechtelijke bescherming, rechten op het gebied van sociale zekerheid en van andere fiscale behandeling. Schijnzelfstandigheid kan daarom leiden tot naheffingen van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen, en in sommige gevallen zelfs tot een boete. Iets wat u als werkgever graag wilt voorkomen.

Afgelopen 11 januari 2021 is de Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna: WBA) van start gegaan. De WBA biedt u de mogelijkheid een vragenlijst in te vullen om te achterhalen of de te verrichten werkzaamheden al dan niet in dienstbetrekking worden verricht. Bij het invullen van de vragenlijst kunt u vragen verwachten als hoeveel uur er per week wordt gewerkt, of de werkzaamheden ook door eigen werknemers worden verricht en of er gereedschap beschikbaar wordt gesteld, of dat de opdrachtnemer eigen gereedschap gebruikt.

Met de WBA wil het kabinet voorkomen dat ingehuurde zelfstandigen feitelijk in dienst zijn bij de werkverschaffers. Door middel van deze pilot hopen zij meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de status van zelfstandigen. De uitkomst van de pilot WBA is een indicatie en geen juridische beslissing. Dat wil zeggen dat wanneer uw uitkomst een indicatie betreft dat de opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd, u daarmee niet gevrijwaard bent van eventuele naheffingen.

Of de WBA een juridische status krijgt, hangt af van de evaluatie door het kabinet in juli 2021. Tot die tijd kan het evengoed zinvol zijn de vragenlijst in te vullen. Zo kan de uitkomst helpen bij uw beslissing over hoe u bepaalde werkzaamheden wilt laten uitvoeren. De vragenlijst is anoniem en u kunt deze zo vaak als u wenst invullen. Daarnaast kan een onverwachte uitkomst reden zijn uw arbeidsrelatie nader te bezien, om op deze manier eventuele naheffingen of een boete te voorkomen.

Wilt u de WBA direct invullen? Klik dan hier. Geeft uw uitkomst een indicatie dat de opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd, en wilt u daadwerkelijk een ZZP’er inzetten? Ook dan is het van groot belang dat deze relatie in een juiste overeenkomst wordt vastgelegd. De juristen van Frontyr kunnen deze overeenkomst voor u opstellen.

Heeft u vragen naar aanleiding van de WBA of een andere juridische vraag? Neem dan contact op via advies@frontyr.nl of 085 – 773 26 66.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...