Overheid komt werkgevers tegemoet met de ‘corona-uitkering’

 |   |  Share: 

Diverse bedrijven hebben tijdelijk minder werk als gevolg van het coronavirus. Sommige buitengewone gebeurtenissen, zoals het coronavirus, vallen niet onder het normale ondernemersrisico. Indien het personeel tijdelijk niet of minder ingezet kan worden, kunt u werktijdverkorting en een WW-uitkering voor uw personeel verkrijgen als u aan de voorwaarden voldoet.

Uit de cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat er inmiddels al voor ruim 700 werknemers een vergunning tot werktijdverkorting is verleend en een tijdelijke WW-uitkering is verstrekt.

De voorwaarden voor toewijzing van een vergunning voor werktijdverkorting:

  • uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

Indien de vergunning wordt verleend, geldt deze voor maximaal zes weken. Indien er na afloop van de vergunning nog geen verbetering is opgetreden, dan kunt u verlenging van de vergunning aanvragen. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kunt u geen werktijdverkorting aanvragen.

U dient zich direct na verlening van de vergunning voor werktijdverkorting te melden bij het UWV. Als de werknemers aan de voorwaarden voldoen, maakt UWV de WW-uitkering aan u over, zodat dit in mindering kan worden gebracht op de loondoorbetaling.

Een vergunning voor werktijdverkorting wordt nooit met terugwerkende verleend. Om geen tijd te verliezen en de vergunning zo spoedig mogelijk te verkrijgen, is het belangrijk dat de aanvraag zorgvuldig geschiedt. Frontyr kan hierbij ondersteunen. Neem contact op via 085 – 773 26 66, of stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...