Oproepkrachten: per 1 juli 2021 een ingangsdatum voor de vaste arbeidsomvang

 |   |  Share: 

Sinds de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dient u als werkgever aan oproepkrachten waarvan de arbeidsovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd in de dertiende maand een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Dit aanbod moet gelijk zijn aan de gemiddelde arbeidsomvang van de twaalf voorafgaande maanden. De WAB regelt wel wanneer u als werkgever het aanbod tot een vaste arbeidsomvang dient te doen, maar regelt niet wanneer de vaste arbeidsomvang dient in te gaan. Per 1 juli 2021 komt hier verandering in. Er wordt namelijk een uiterste ingangsdatum voor de vaste arbeidsomvang bepaald. In onderstaand artikel leest u hier meer over.  

De huidige situatie

U bent als werkgever verplicht een oproepkracht waarvan de arbeidsovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd in de dertiende maand een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Dit aanbod moet gelijk zijn aan de gemiddelde arbeidsomvang van de twaalf voorafgaande maanden. Dit betekent strikt genomen dat u in de dertiende maand een aanbod kunt doen, dat bijvoorbeeld pas één jaar later ingaat. Hiermee voldoet u namelijk aan de verplichting om een aanbod te doen. Daarentegen wordt hiermee wel de beschermende werking voor oproepkrachten omzeild. Gelet hierop werd aanpassing van de wet wenselijk geacht.

Wijziging per 1 juli 2021

De Verzamelwet SZW 2021 maakt een einde aan de mogelijkheid om als werkgever een aanbod te doen dat pas na lange tijd in zal gaan. De wet schrijft vanaf 1 juli 2021 voor dat de vaste arbeidsomvang uiterlijk na 14 maanden dienstverband (dus op de eerste dag van de vijftiende maand) moet ingaan. De werkgever heeft dan een maand om het aanbod te doen en de werknemer heeft een maand om het aanbod te aanvaarden. De wijziging heeft betrekking op elk aanbod voor een vaste arbeidsomvang, ongeacht of dit voor of na inwerkingtreding van de wetswijziging is gedaan, tenzij de vaste arbeidsomvang al is ingegaan.

Heeft u al een aanbod gedaan voor een vaste arbeidsomvang dat ziet op een te late ingangsdatum? Dan dient u direct in actie te komen zodat u niet in strijd met de wet handelt! Belt u gerust met de juristen van Frontyr voor een passend advies. Zij helpen u graag met het opstellen van een aanbod of het wijzigen van een reeds uitgebracht aanbod. U kunt contact opnemen via  085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...