Opgelet: WHK-2022 met belangrijke wijziging

 |   |  Share: 

De Belastingdienst zal u binnenkort weer de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK) toesturen. Deze beschikking bevat een aankondiging van de gedifferentieerde premie die u in 2022 verschuldigd bent. Helaas zien wij dat de WHK-beschikking vaak fouten bevat, daarom raden wij u aan deze goed te (laten) controleren. Neem hierbij ook de recente wijziging in ogenschouw, waarover wij u hieronder graag meer vertellen!

De premie die u verschuldigd bent hangt af van het arbeidsongeschiktheidsrisico en de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die zijn toegekend aan uw (ex-)werknemers. De gedifferentieerde premie WHK bestaat uit twee premiecomponenten, te weten de ‘WGA’ en de ‘ZW-flex’. De WGA is gebaseerd op de WGA-uitkeringen die zijn uitgekeerd aan uw (ex-)werknemers. De ZW-flex is gebaseerd op de ziektewetuitkeringen die zijn uitgekeerd aan uw ex-werknemers nadat zij bij u uit dienst zijn getreden.

Bij de bepaling van de premie voor u als werkgever is de jaarloonsom van belang. Voor kleine werkgevers geldt namelijk dat de premie sectoraal wordt bepaald. De premie voor middelgrote werkgevers wordt deels sectoraal en deels individueel bepaald. Voor grote werkgevers wordt de premie volledig individueel bepaald.

In 2020 lag de grens tussen kleine werkgevers en middelgrote werkgevers op € 337.000,-. In 2021 werd de grens met € 9.000,- verhoogd naar € 346.000,-. Dit jaar is een grote wijziging doorgevoerd in de grens van de jaarloonsom tussen kleine en middelgrote werkgevers. De grens wordt namelijk met maar liefst  € 536.500,- verhoogd naar € 882.500,-. De grens tussen middelgrote en grote werkgevers komt te liggen op € 3.530.00,-.

De groep ‘kleine werkgevers’ zal door de forse verhoging enorm worden vergroot. Dit betekent dat voor een grotere groep ‘kleine werkgevers’ een stabielere premie ontstaat, nu voor hen de premie sectoraal wordt bepaald. Met deze wijziging worden de individuele financiële risico’s voor kleine werkgevers teruggebracht.

Bij de controle van de WHK beschikking moet onder meer worden gelet op de volgende zaken:

  • Zijn de loonsommen juist?
  • Klopt de sectorindeling?
  • Worden er onterecht uitkeringen aan u doorbelast van (ex-)werknemers, die onder een no risk-polis vallen, die een IVA-uitkering ontvangen, die arbeidsongeschikt zijn geraakt door de schuld van een derde of die voorafgaand aan een WGA-uitkering een WAZ- of Wajong-uitkering ontvingen?
  • Bent u eigenrisicodrager? Zo ja, staat de premie WGA dan op 0%?

Uiteraard zijn bovenstaande punten niet de enige die van belang zijn bij het controleren van de WHK-beschikking. Het controleren van de beschikking is een nauwkeurige aangelegenheid. Onze juristen nemen dit graag voor u uit handen.

 

Mocht u vragen hebben of wilt u uw WHK-beschikking door ons laten controleren, neem dan gerust contact op met één van onze juristen door te bellen naar 085 – 773 26 66 of stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl.

 

 Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...