Verzuim en re-integratie

Waar een arbodienst met onpartijdigheid zowel werkgevers als werknemers bijstaat, maakt Frontyr zich juist hard voor de belangen van u als werkgever. Als geen ander begrijpen de juristen van Frontyr met welke regels, instanties, risico’s en soms onrechtvaardige situaties u bij arbeidsongeschiktheid van werknemers te maken kunt krijgen. Zij wijzen u de weg waar u soms door de bomen het bos niet meer ziet. Met MijnBedrijfsjurist van Frontyr heeft u steeds een professionele en ervaren juridische gesprekspartner aan uw zijde staan.

De dienstverlening van MijnBedrijfsjurist is gericht op het voorkomen, beheersen en oplossen van juridische problemen en vraagstukken. MijnBedrijfsjurist is het slot op de deur voor alle problemen en juridische vraagstukken die u kunt voorkomen en ervaren op het gebied van verzuim- en personeelsbeleid.

Waarvoor kunt u ons inschakelen?

Voorkomen van verzuim
Frontyr heeft modeldocumenten opgesteld die bijdragen aan een concreet, actueel en duidelijk personeels- en verzuimbeleid. Hierbij kunt u denken aan een personeelshandboek, een verzuimreglement en arbeidsovereenkomsten. Door goede afspraken met uw werknemers te maken voorkomt u dat u en/of uw werknemers voor ongewenste verassingen komen te staan. De juristen van Frontyr helpen u graag om de modeldocumenten af te stemmen op de specifieke wensen en behoeften van uw onderneming.

Grip op uw verzuimdossier
Bij (langdurige) verzuimdossiers moet u vaak vertrouwen op adviezen en beoordelingen van ingeschakelde deskundigen, zoals de bedrijfsarts en uw arbodienst. Indien bij de WIA-aanvraag blijkt dat (de uitvoering van) een gegeven advies of beoordeling onjuist was, is uw onderneming verantwoordelijk voor de gevolgen ervan. Frontyr toetst uw verzuimdossier aan de verplichtingen die volgen uit de Wet verbetering poortwachter en adviseert waar nodig over verbeterpunten. Bij een WIA- aanvraag beargumenteert Frontyr door middel van een begeleidend schrijven op welke wijze u aan uw re-integratieverplichtingen heeft voldaan. Hierdoor blijft het risico op een door UWV op te leggen loonsanctie voor u tot het minimum beperkt.

(Gerechtelijke) procedures
Ondanks uw en onze inspanningen kan het voorkomen dat u in een (gerechtelijke) procedure verzeild raakt. Bijvoorbeeld doordat uw werknemer niet aan zijn/haar re-integratieverplichtingen voldoet, er sprake is van een arbeidsconflict of doordat u om een andere reden afscheid wenst te nemen van een werknemer. Ook kan het voorkomen dat een andere partij aansprakelijk is voor het feit dat uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt. Bij dergelijke procedures gelden strenge regels, waarbij een kleine onzorgvuldigheid tot ongewenste gevolgen kan leiden. Frontyr treedt in dergelijke gevallen namens of met u op en zorgt voor een effectieve oplossing.

Telefonische helpdesk
U heeft altijd toegang tot onze telefonische helpdesk. Onze juristen geven antwoord op uw juridische vragen, bieden een luisterend oor en denken constructief met u mee. Indien noodzakelijk treedt Frontyr namens of met u op in dossiers die verdere juridische ondersteuning nodig hebben en niet via de telefonische helpdesk kunnen worden opgelost.

Overige rechtsgebieden
Naast expertise op het gebied van arbeidsrecht, verzuim en sociale zekerheid staat Frontyr ook op andere rechtsgebieden voor u klaar. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van algemene voorwaarden, overeenkomsten, conflicten (overheid en privaat) en incasso-ondersteuning. U kunt daarom met nagenoeg al uw juridische vragen bij Frontyr terecht.

Interesse?

Gebruikmaken van de dienstverlening van Frontyr kan op basis van een vast uurtarief of door het afnemen van het abonnement MijnBedrijfsjurist. Mijnbedrijfsjurist heeft u al vanaf € 125,- per jaar. Meer informatie over de tarieven en inhoud van het abonnement treft u in onze tarievenlijst.