Land- en tuinbouw

Frontyr is in 1992 opgericht als onderdeel van de Boval-groep en heette toen nog ‘Boval Service Centrum’. Zij behartigt al bijna 30 jaar de juridische belangen van Nederlandse bedrijven in onder meer de agrarische loon- en grondverzetsector, de grond-, weg- en waterbouw en de transportsector. De juristen van Frontyr zijn dan ook thuis in alle juridische zaken en procedures waar de land- en tuinbouwsector veel mee te maken krijgt. In eerste instantie wordt steeds ingezet op het buitengerechtelijk oplossen van geschillen, dat scheelt u immers kosten. Waar nodig wordt door de juristen geprocedeerd, bijvoorbeeld tegen (semi-)overheidsinstanties, waarbij daadkrachtig en met volle overtuiging voor uw belangen wordt opgekomen.

Als agrarisch ondernemer komt u, gemerkt of ongemerkt, dagelijks in aanraking met het recht. Te denken is daarbij aan mondelinge of schriftelijke afspraken die worden gemaakt, personeel dat wordt aangenomen of ingehuurd, ontstane schade en relaties die facturen niet betalen. Maar ook aan procedures bij of tegen de overheid, bijvoorbeeld over vereiste vergunningen, opgelegde boetes of dwangsommen, aangevraagde subsidies, het stikstofbeleid en Natura 2000-gebieden. In al die situaties staan de juristen van Frontyr graag voor u klaar.

Waarvoor kunt u ons inschakelen?

De juristen van Frontyr beschikken over specialistische agrarische kennis, maar zijn ook thuis op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Als ondernemer kunt u daarom voor vrijwel alle juridische kwesties bij ze terecht. Een kleine greep uit de mogelijkheden van onze dienstverlening:

 • het aanvragen en beoordelen van vereiste vergunningen, bijvoorbeeld inzake een nabij gelegen Natura 2000-gebied;
 • ondersteuning bij het correct formuleren en indienen van vergunningsaanvragen;
 • het beoordelen of opstellen van pacht- en huurovereenkomsten;
 • het aanvragen van subsidies, bijvoorbeeld bij de RVO;
 • verweer voeren in handhavingsprocedures;
 • bezwaar tegen een overheidsbesluit van bijvoorbeeld de NVWA of een waterschap;
 • juridische ondersteuning bij bestemmingsplan- en inpassingsplanprocedures;
 • bezwaar-, beroep- en hoger beroepsprocedures bij de overheid;
 • het indienen van zienswijzen;
 • vragen over de cao GGI en cao Glastuinbouw;
 • opstellen en beoordelen van overeenkomsten, reglementen, algemene voorwaarden;
 • incassoprocedures;
 • aansprakelijkstellingen.

Kortom, bij Frontyr heeft u één adres voor vrijwel alle juridische zaken. Neemt u gerust contact met een van onze juristen op via telefoonnummer 085-773 26 66, vul het contactformulier in, of mail naar advies@frontyr.nl.

Interesse?

Gebruikmaken van de dienstverlening van Frontyr kan op basis van een vast uurtarief of door het afnemen van het abonnement MijnBedrijfsjurist. Mijnbedrijfsjurist heeft u al vanaf € 125,- per jaar. Meer informatie over de tarieven en inhoud van het abonnement treft u in onze tarievenlijst en brochure.