Gerechtelijke procedures

Veel zaken kunnen buitengerechtelijk worden opgelost. Soms is een gerechtelijke procedure echter onontkoombaar en noodzakelijk om uw gelijk te behalen. Ook dan staan wij voor u klaar om te strijden voor uw belangen en het realiseren van het voor u best haalbare resultaat!

Bij veruit de meeste gerechtelijke procedures, zoals bij zaken die door de kantonrechter of de bestuursrechter worden behandeld, kunnen wij als uw gemachtigde optreden. Slechts wanneer de inschakeling van een advocaat verplicht is, zoals bij strafzaken of incassoprocedures boven € 25.000,-, moeten wij u doorverwijzen.

Wij vinden het belangrijk dat u dan wordt bijgestaan door een goede advocaat met verstand van zaken die met dezelfde passie voor uw belangen opkomt. Het is dan ook om die reden dat wij een strategisch samenwerkingsverband met FIX advocaten zijn aangegaan. Wij hebben goede ervaringen met dit kantoor en weten dat uw zaak daar in goede handen is. Uiteraard helpen wij u graag de overdracht van uw zaak zo soepel mogelijk te laten verlopen.